donderdag 28 augustus 2008

Resultaten verkennend bodemonderzoek Kuipersdijk 400

In opdracht van Gemeente Enschede is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Kuipersdijk 400 te Enschede.

Aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande ontwikkeling op de onderzoekslocatie. Doel van het verkennend onderzoek is inzicht te verkrijgen in de milieuhygiƫnische kwaliteit van de bodem om aan te geven in hoeverre, uit milieuhygiƫnisch oogpunt, belemmeringen aanwezig kunnen zijn die de voorgenomen ontwikkeling op de locatie in de weg kunnen staat. Tevens is de aan-/afwezigheid van asbest op de locatie bepaald.

U vindt de resultaten van het onderzoek hier.