zondag 23 december 2012

Status m.b.t. de bouw van de moskee op het Diekman terrein

Beste bewoners,

Zo net voor de feestdagen nog even een bericht van de werkgroep. Velen hebben het waarschijnlijk niet rechtstreeks meegekregen, maar er is toch veel gebeurd en er is, belangrijker nog, veel bereikt in de afgelopen periode.

Ondanks het feit dat de wijkraad officieel de enige partij voor de gemeente is, is de werkgroep ondertussen officieel erkend als gesprekspartner door de wijkraad, de gemeenteraad en de politieke partijen. Concreet betekent dit dat wij constructief worden betrokken in de verschillende stadia van het proces, zoals bij het opstellen van de intentieverklaring. Dit is toch wel een behoorlijk stap, gezien de moeizame start. Wij zijn erg blij dat de officiële partijen hebben aangegeven daadwerkelijk met ons als omwonenden in gesprek te willen gaan. Men is niet van plan om het advies van de werkgroep, die de buurtbewoners vertegenwoordigd, zomaar in de wind te slaan.

vrijdag 30 november 2012

woensdag 14 november 2012

Wijkraad: Presentatie over bouwplannen moskee

Presentatie van de wijkraad tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 14-11-2012 over de bouwplannen van de moskee aan de Wethouder Bevertstraat. U vindt de presentatie hier.

dinsdag 6 november 2012

Wijkraad: Uitnodiging voor informatieavond m.b.t. de te bouwen moskee aan de Wethouder Beverstraat

Uitnodiging van de wijkraad voor een informatiebijeenkomst m.b.t. de te bouwen moskee aan de Wethouder Bevertstraat d.d. 14-11-2012. U vindt de brief hier.

woensdag 24 oktober 2012

Gemeente Enschede: DCW-locatie in beeld voor Turks cultureel centrum

Initiële brief van de gemeente Enschede d.d. 24-10-2012 waarin de omwonenden op de hoogte werden gesteld van de plannen voor het bouwen van een moskee op het DCW-Terrein. U vindt de brief hier.

maandag 1 oktober 2012

Kuipersdijk?


Kuipersdijk 

Toelichting 

Ontleend aan den weg naar Sanders Kuper.

Beschrijving 

Van de Boulevard 1945 z.-waarts tot de Knalhutteweg.

Geschiedenis 

De weg naar "Sanders Kuper" gelegen aan de Ned.-Duitse grens (14 augustus 1889 en 27 april 1899 voormalig Enschede, omschrijving gewijzigd 29 mei 1936, 12 juli 1954 en 26 april 1971). Bij besluit van 29 mei 1936 is het in voormalig Lonneker gelegen gedeelte van de oude gemeentegrens tot de Buurserstraat bij deze straat gevoegd. Op 12 juli 1954 is de omschrijving van het beginpunt, Oranjestraat, gewijzigd in Mooienhofstraat; de op 29 mei 1936 benoemde Knalhutteweg werd vroeger ook "Kuipersdijk" genoemd.