zondag 23 december 2012

Status m.b.t. de bouw van de moskee op het Diekman terrein

Beste bewoners,

Zo net voor de feestdagen nog even een bericht van de werkgroep. Velen hebben het waarschijnlijk niet rechtstreeks meegekregen, maar er is toch veel gebeurd en er is, belangrijker nog, veel bereikt in de afgelopen periode.

Ondanks het feit dat de wijkraad officieel de enige partij voor de gemeente is, is de werkgroep ondertussen officieel erkend als gesprekspartner door de wijkraad, de gemeenteraad en de politieke partijen. Concreet betekent dit dat wij constructief worden betrokken in de verschillende stadia van het proces, zoals bij het opstellen van de intentieverklaring. Dit is toch wel een behoorlijk stap, gezien de moeizame start. Wij zijn erg blij dat de officiĆ«le partijen hebben aangegeven daadwerkelijk met ons als omwonenden in gesprek te willen gaan. Men is niet van plan om het advies van de werkgroep, die de buurtbewoners vertegenwoordigd, zomaar in de wind te slaan.