donderdag 31 januari 2013

Begeleidende brief van de gemeente omtrent de intentie overeenkomst aan de raad

Naast de brief die u allen als omwonende heeft ontvangen over de intentie overeenkomst die de gemeente voornemens is te tekenen met de bouwcommissie van de moskee besturen, heeft de gemeente ook de raad en de stadsdeelcommissie op de hoogte gesteld van het gehele proces m.b.t. de bouw van de moskee op het DCW terrein.

Na overleg met de gemeente heeft de werkgroep gemeend ook dit schrijven met u te delen om zodoende iedereen op de juiste manier en volledig te informeren.

U kunt de volledige brief hier lezen.

woensdag 30 januari 2013

Ingezonden brief door omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

RTV Oost: Komst nieuwe moskee in Enschede stap dichterbij

Gisteren heeft RTV Oost bericht over het feit dat de komst van de moskee een stap dichterbij zou zijn. Hierbij heeft RTV Oost zich gebaseerd op de intentie overeenkomst, die op 12-02-2013, in een speciaal ingelaste vergadering van stadsdeel commissie Oost zal worden besproken en op een interview met verantwoordelijke wethouder J. Hatenboer.

U kunt de berichtgeving hier lezen.

De intentie overeenkomst

Gisteren, d.d. 29-01-2013, heeft de gemeente u alleen een brief gestuurd, waarin de gemeente officieel heeft aangekondigd een intentie overeenkomst te willen tekenen met de bouwcommissie van de moskee besturen. U kunt de brief hier lezen.

De gemeente heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat elke betrokken partij zich kan vinden in de intentieverklaring en heeft aangegeven, alvorens de overeenkomst ook daadwerkelijk te tekenen, het concept intentie overeenkomst ter zienswijze aan te bieden aan de leden van de stadsdeel commissie, de wijkraad en de werkgroep omwonenden. Dit zal tijdens een speciaal ingelaste vergadering van stadsdeel commissie Oost Enschede d.d. 12-02-2013 plaatsvinden. 

U kunt de concept intentie overeenkomst hier lezen.

Zoals altijd kunt u direct reageren op dit bericht door een reactie te plaatsen of een mail te sturen naar contact@kuipersdijk.nl.

dinsdag 29 januari 2013

Ingezonden brief door omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

Antwoorden op de vragenlijst

Vandaag d.d. 29-01-2013 heeft de werkgroep van de bouwcommissie antwoord ontvangen op de vragenlijst, die wij namens de omwonenden op 26-11-2012 hebben aangeboden (zie daarvoor ook het eerdere bericht: 23-01-2013).

Om u zo goed mogelijk te informeren over de beweegredenen van de moskeebesturen m.b.t. de te bouwen moskee, hebben we gemeend het volledige antwoord online te plaatsen (om privacy redenen hebben we persoonlijke informatie verwijderd). U kunt dan zelf een mening vormen over de antwoorden. De reactie van het moskeebestuur op de gestelde vragen is hier te bekijken.

De moskee besturen hebben de werkgroep en de wijkraad uitgenodigd voor een opvolgend gesprek, waarin wij terugkoppeling kunnen geven op de gegeven antwoorden en eventuele nieuwe vragen kunnen stellen. Dit gesprek zal waarschijnlijk in de loop van de volgende week plaatsvinden.

Het is van belang dat we uw mening daarin vertegenwoordigen. Daarom vragen wij u om een reactie op de antwoorden van de bouwcommissie. Indien u vindt dat de bouwcommissie niet volledig is geweest in haar beantwoording of wilt u specifiek commentaar leveren op bepaalde antwoorden dan kunt u een reactie plaatsen op dit specifieke bericht of een email sturen richting contact@kuipersdijk.nl.

Bij voorbaat alvast bedankt voor uw reactie.

zondag 27 januari 2013

RTV Oost: PVV begint moskee tour in Enschede

Afgelopen vrijdag is er een uitgebreide rapportage geweest op RTV Oost over de moskee tour van de PVV, die gestart is in Enschede. In deze rapportage is ook de werkgroep geïnterviewd en hebben wij onze visie op de bouw van de moskee toegelicht. 

Tijdens het interview is gesproken over de manier waarop wij, als werkgroep, het proces insteken en zijn de praktische bezwaren uitgebreid aan de orde geweest. Wij hebben aangegeven dat, ondanks dat wij spreken met veel politieke partijen zoals de BBE, SP, VVD, D66 en de PVV, wij ons niet committeren aan een politieke partij of stroming.

De rapportage van RTV Oost is, in een ingekorte versie, hieronder te zien:

 Get Microsoft Silverlight

vrijdag 25 januari 2013

Terugkoppeling inzake bijeenkomst werkgroep, gemeente en wijkraad d.d. 23 januari 2013

Beste buurtbewoners,

Afgelopen dinsdag d.d. 23 januari 2013 heeft de werkgroep een vergadering gehad met de verantwoordelijke wethouder, de heer J. Hatenboer, de project leider, mevrouw B. ter Huurne, de stadsdeelmanager, de heer W. Waninge, en de voorzitter van de wijkraad, de heer L. Wassen.

Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over alle initiatieven, die er in het verleden zijn geweest, rondom de plek waarop men voornemens is de moskee te bouwen. Hierbij zijn ook alle punten van zogenaamd "oud zeer" ter sprake gekomen, punten die in het verleden zijn toegezegd door de verschillende partijen en die tot frustratie van de omwonenden tot op heden niet zijn nagekomen.

dinsdag 22 januari 2013

Informatie m.b.t. de vragenlijst richting bouwcommissie van moskeebesturen


Beste bewoners van zuid-oost Enschede,  

Zoals u weet heeft de werkgroep d.d. 26 november 2012 een vergadering gehad met de bouwcommissie van de initiatiefnemers, zijnde de ISN (Islamitische stichting Nederland), die voornemens zijn een moskee te bouwen in ons stadsdeel (op het DCW terrein). Wij hebben de bijeenkomst als positief en prettig ervaren. Na afloop van deze bijeenkomst hebben wij de commissie een vragenlijst overhandigd. Met behulp van deze vragenlijst, die zowel praktische als ook culturele vragen bevat, hoopten wij inzicht te verkrijgen in de wensen, ideeën en de achtergrond van de initiatiefnemers. Wij hebben gevraagd de vragenlijst schriftelijk te beantwoorden en willen de ISN, die naar zeggen een open en transparante organisatie is, zo de mogelijkheid geven expliciet uit de doeken te doen wat zij voornemens is en hoe zij denken over het integratie proces met de bewoners.

Deze vragen waren op voorhand mede gedestilleerd uit gesprekken met u als omwonenden en bevatten, naar onze mening, geen onredelijke en/of kwetsende vragen. Wij verwachten dan ook dat zij alle vragen schriftelijk zullen beantwoorden. U kunt deze vragenlijst hier bekijken.