dinsdag 29 januari 2013

Antwoorden op de vragenlijst

Vandaag d.d. 29-01-2013 heeft de werkgroep van de bouwcommissie antwoord ontvangen op de vragenlijst, die wij namens de omwonenden op 26-11-2012 hebben aangeboden (zie daarvoor ook het eerdere bericht: 23-01-2013).

Om u zo goed mogelijk te informeren over de beweegredenen van de moskeebesturen m.b.t. de te bouwen moskee, hebben we gemeend het volledige antwoord online te plaatsen (om privacy redenen hebben we persoonlijke informatie verwijderd). U kunt dan zelf een mening vormen over de antwoorden. De reactie van het moskeebestuur op de gestelde vragen is hier te bekijken.

De moskee besturen hebben de werkgroep en de wijkraad uitgenodigd voor een opvolgend gesprek, waarin wij terugkoppeling kunnen geven op de gegeven antwoorden en eventuele nieuwe vragen kunnen stellen. Dit gesprek zal waarschijnlijk in de loop van de volgende week plaatsvinden.

Het is van belang dat we uw mening daarin vertegenwoordigen. Daarom vragen wij u om een reactie op de antwoorden van de bouwcommissie. Indien u vindt dat de bouwcommissie niet volledig is geweest in haar beantwoording of wilt u specifiek commentaar leveren op bepaalde antwoorden dan kunt u een reactie plaatsen op dit specifieke bericht of een email sturen richting contact@kuipersdijk.nl.

Bij voorbaat alvast bedankt voor uw reactie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten