dinsdag 22 januari 2013

Informatie m.b.t. de vragenlijst richting bouwcommissie van moskeebesturen


Beste bewoners van zuid-oost Enschede,  

Zoals u weet heeft de werkgroep d.d. 26 november 2012 een vergadering gehad met de bouwcommissie van de initiatiefnemers, zijnde de ISN (Islamitische stichting Nederland), die voornemens zijn een moskee te bouwen in ons stadsdeel (op het DCW terrein). Wij hebben de bijeenkomst als positief en prettig ervaren. Na afloop van deze bijeenkomst hebben wij de commissie een vragenlijst overhandigd. Met behulp van deze vragenlijst, die zowel praktische als ook culturele vragen bevat, hoopten wij inzicht te verkrijgen in de wensen, ideeën en de achtergrond van de initiatiefnemers. Wij hebben gevraagd de vragenlijst schriftelijk te beantwoorden en willen de ISN, die naar zeggen een open en transparante organisatie is, zo de mogelijkheid geven expliciet uit de doeken te doen wat zij voornemens is en hoe zij denken over het integratie proces met de bewoners.

Deze vragen waren op voorhand mede gedestilleerd uit gesprekken met u als omwonenden en bevatten, naar onze mening, geen onredelijke en/of kwetsende vragen. Wij verwachten dan ook dat zij alle vragen schriftelijk zullen beantwoorden. U kunt deze vragenlijst hier bekijken.Inmiddels zijn er aanmerkelijk meer bewoners bij het onderwerp betrokken en ingelicht over de voornemens van de Gemeente Enschede, om samen met de leden van de ISN een traditionele moskee te verwezenlijken. Dat maakt de vragen op de gepresenteerde lijst eerder meer, dan minder relevant. 

Wij denken dat inwoners van Enschede zeker het recht hebben om inzage te krijgen in de ideeën en denkbeelden van een mogelijke nieuwe buurman, van een (voor de meesten van ons) andere onbekende cultuur, die voornemens is een bouwwerk te plaatsen met een grote invloed op de ruimtelijke uitstraling en het ontmoetingspunt wordt voor een omvangrijke Turks islamitische samenleving. Ook zijn wij van mening dat alvorens er überhaupt intentieverklaringen worden getekend, u als oorspronkelijke wijkbewoner unaniem positief tegenover dit initiatief moet staan!

Wij, de werkgroep had graag met de antwoorden op deze vragen een informatieavond voor u georganiseerd, zodat wij uw mening konden ophelderen en concretiseren. Helaas hebben wij tot op heden nog niets van het moskeebestuur vernomen. Dat betekent dat wij niet meer instaat zijn een bijeenkomst te organiseren voor 5 februari. Op 5 februari is de stadsdeelvergadering gepland waar vooralsnog het concept intentieverklaring voor de bouw van de moskee wordt gepresenteerd aan de stadsdeel commissie, de wijkraad en de werkgroep. Onze informatiebijeenkomst zal nu na deze datum moeten worden gepland, wanneer alle vragen eenduidig en schriftelijk zijn geretourneerd. 

De werkgroep vond het billijk om de vragen al vast voor u te publiceren via deze site en zal de antwoorden hierop, hopelijk zo snel mogelijk, bijvoegen. We blijven vertrouwen hebben in het moskeebestuur en hopen dat zij binnen een afzienbare tijd onze afspraak nakomt. 
Met vriendelijke groet,

Werkgroep Zuid Oost Enschede aangaande te bouwen moskee 

BELANGRIJK:  Wij roepen alle bewoners op om naar de stadsdeelvergadering te gaan op 5 februari om 19:30 in servicecentrum Oost(Gronausestraat)!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten