woensdag 30 januari 2013

De intentie overeenkomst

Gisteren, d.d. 29-01-2013, heeft de gemeente u alleen een brief gestuurd, waarin de gemeente officieel heeft aangekondigd een intentie overeenkomst te willen tekenen met de bouwcommissie van de moskee besturen. U kunt de brief hier lezen.

De gemeente heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat elke betrokken partij zich kan vinden in de intentieverklaring en heeft aangegeven, alvorens de overeenkomst ook daadwerkelijk te tekenen, het concept intentie overeenkomst ter zienswijze aan te bieden aan de leden van de stadsdeel commissie, de wijkraad en de werkgroep omwonenden. Dit zal tijdens een speciaal ingelaste vergadering van stadsdeel commissie Oost Enschede d.d. 12-02-2013 plaatsvinden. 

U kunt de concept intentie overeenkomst hier lezen.

Zoals altijd kunt u direct reageren op dit bericht door een reactie te plaatsen of een mail te sturen naar contact@kuipersdijk.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten