vrijdag 25 januari 2013

Terugkoppeling inzake bijeenkomst werkgroep, gemeente en wijkraad d.d. 23 januari 2013

Beste buurtbewoners,

Afgelopen dinsdag d.d. 23 januari 2013 heeft de werkgroep een vergadering gehad met de verantwoordelijke wethouder, de heer J. Hatenboer, de project leider, mevrouw B. ter Huurne, de stadsdeelmanager, de heer W. Waninge, en de voorzitter van de wijkraad, de heer L. Wassen.

Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over alle initiatieven, die er in het verleden zijn geweest, rondom de plek waarop men voornemens is de moskee te bouwen. Hierbij zijn ook alle punten van zogenaamd "oud zeer" ter sprake gekomen, punten die in het verleden zijn toegezegd door de verschillende partijen en die tot frustratie van de omwonenden tot op heden niet zijn nagekomen.Er is gesproken over de scholingsboulevard, die begin dit jaar een behoorlijke uitbreiding in aantal leerlingen en leraren heeft gekregen door de verhuizing vanaf het gebouw op de Zuiderval. Er is gemeld dat dit gepaard gaat met een toename aan drukte van leerlingen in de buurt en de bijbehorende hoeveelheid afval die wordt verspreid.

Ook het buitenzwembad is besproken, waarbij de geluidsoverlast is genoemd, maar ook het zicht op het zwembad, wat zou worden beperkt. Daarnaast is er gemeld dat de gemeente heeft toegezegd dat er een alternatief zou komen voor het Weggelhorstweggetje, die door de bouw van het zwembad is verdwenen.

Ook de Praxis en de Nettorama is aan de orde geweest. Hierbij is de waterlast gemeld, die de bewoners al meer dan 20 jaar ondervinden. De enorme lichtvervuiling van de Praxis is aangekaart en is er gemeld dat men toen heeft toegezegd het zicht van de omwonenden naar de Praxis te willen beperken. Er zouden geen vlaggen worden geplaatst naast de omheiningen van de omwonenden en bomen zouden het zicht moeten beperken. De vlaggen hangen er wel en de huidige, blad-arme, bomen beperken het zicht zeker niet.

Rondom de sloop van het DCW terrein kan worden gemeld dat er enige vertraging is, maar men nog steeds voornemens is de DCW in zijn geheel te slopen in 2013. Door de werkgroep is de zorg uitgesproken over het onderhoud en de veiligheid van het braakliggende terrein wat daardoor zal ontstaan. De gemeente zal tegen die tijd, met de werkgroep, een plan gaan samenstellen voor de omheining van de tuinen van de omwonenden aansluitend aan het braakliggende terrein en de zichtbeperking richting de bedrijvigheid van het Spaansland (en de eventuele te bouwen moskee). Hierbij zal ook de waterlast worden meegenomen en zal er gezamenlijk met de wijkraad en de werkgroep worden nagedacht over een (tijdelijke) invulling van het braakliggende terrein.

Ook is het toenmalige plan van een ontsluiting van de achterzijde van de tuinen van de omwonenden van de Kuipersdijk aangekaart (een achteringang), die eventueel door de sloop van de gehele DCW weer actueel zou kunnen worden.

Verder is er door de gemeente gemeld dat de plannen voor het vestigen van een Fastfood restaurant op de hoek Wethouder Beverstraat en de Zuiderval (naast Peterman) in vergevorderd stadium zijn aanbeland. Men heeft aangegeven dat, omdat het een zicht-lokatie betreft (Zuiderval is de entree van Enschede), er strengere eisen aan de beeldkwaliteit wordt gesteld dan andere lokaties. Dit geldt ook voor de te bouwen moskee, ook deze zal te maken krijgen met strenge eisen voor wat betreft beeldkwaliteit.

De gemeente heeft aangegeven de mening van de omwonenden belangrijk te vinden en heeft toegezegd dat, indien de intentieverklaring uiteindelijk zal worden ondertekend, de werkgroep constructief zal worden betrokken in het traject voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan voor de lokatie van de huidige DCW.

Mevrouw ter Huurne heeft aangegeven dat de bouwcommissie van de moskeebesturen eind deze week schriftelijk antwoord zal geven op de vragen die wij in begin December aan hen hebben overhandigd (zie ook Vragen). Daarover zijn wij zeer verheugd. Wij hopen dan ook dat dit veel onduidelijkheid en onrust weg zal nemen bij de omwonenden. De bouwcommissie denkt over het organiseren van een informatieavond door de moskeebesturen op lokatie van één van de huidige centra, waarop men de antwoorden zal toelichten aan de omwonenden.

Als laatste moet er worden gemeld dat door een overvolle agenda van de vergadering van de stadsdeelcommissie d.d. 5 februari 2013 en de verwachte opkomst, men besloten heeft een extra vergadering in te lassen op 12 februari 2013. Tijdens deze vergadering zal de intentieverklaring die de gemeente en de bouwcommissie van de moskeebesturen voornemens is te tekenen aan de orde komen. Wij, als werkgroep, zullen daar namens u ook spreektijd aanvragen.

De gemeente zal de omwonenden op de hoogte stellen van deze vergadering door middel van een schrijven, die u op korte termijn zal ontvangen. De gemeente zal hierbij niet de kleine groep omwonenden aanschrijven, die men initieel heeft aangeschreven, maar zal zich baseren op de grotere kring die door de werkgroep is aangewezen als belanghebbende.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Zuid-Oost Enschede aangaande de te bouwen moskee


BELANGRIJK: Wij roepen alle bewoners op om naar de stadsdeelcommissie vergadering te gaan op 12 februari 2013 om 19:30 in servicecentrum Oost (Gronausestraat tegenover de Miro).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten