maandag 25 februari 2013

Ingezonden brief van omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

zondag 24 februari 2013

Geluidsopname(s) extra vergadering stadsdeelcommissie d.d. 12-02-2013

Hierbij de geluidsopname(s) van de extra vergadering stadsdeelcommissie Oost Enschede d.d. 12 februari 2013. U vindt de opname hier.

donderdag 21 februari 2013

Bericht uit Tubantia: "Ik dacht aan 'n speeltuingebouw"

Krantenknipsel uit de TC Tubantia d.d. 21-02-2013: 

Ingezonden brief van omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

Bericht uit Tubantia: Spaansland in trek bij fastfoodketens

Twee fastfoodketens, Kentucky Fried Chicken en McDonald's, willen een plek op bedrijventerrein Spaansland. Het gaat hier om het braakliggende terrein tegenover de ingang van de geplande moskee op de hoek van de Wethouder Beverstraat en de Zuiderval. De gesprekken daarvoor zijn in volle gang. Meer over dit onderwerp hier.

Hierbij het bijbehorende krantenknipsel uit de Tubantia d.d. 21 februari 2013


Bijdrage PVDA (N. Klerk) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van PVDA (N. Klerk) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013. U vindt de volledige tekst ook op website van de PVDA:

dinsdag 19 februari 2013

Bijdrage BBE (N. van den Berg) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van Burger Belangen Enschede (N. van den Berg) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013.

Bijdrage VVD (F. Deuzeman) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van de VVD (F.Deuzeman) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013.

Bijdrage CDA (G.J. van der Veen) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van de CDA (G.J. van der Veen) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013. U vindt de volledige tekst ook op website van de CDA:

maandag 18 februari 2013

Vergadering wijkraad Zuid-Oost Enschede d.d. 14-02-2013

Afgelopen donderdag d.d. 14-02-2013 is er een vergadering geweest van de wijkraad Zuid-Oost Enschede. De agenda vindt u hier. De notulen vindt u hier.

zondag 17 februari 2013

Bijdrage Groen Links (R. Wessels) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van Groen Links (R.Wessels) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013. U vindt de volledige tekst ook op Robin's website:

Bijdrage D66 (J.A. van Lijf) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van D66 (J.A. van Lijf) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013:

donderdag 14 februari 2013

Oproep aan bezoekers website...

Geachte bezoekers van onze website,

Ondanks dat het een website voor de gehele Kuipersdijk betreft, domineert de moskee momenteel de berichtgeving op deze website. De sterke toename aan pageviews geeft aan hoe zeer dit specifieke onderwerp leeft, zowel bij voorstanders als tegenstanders.

woensdag 13 februari 2013

Bericht uit Tubantia: Oproep tot gebed heikel punt

Krantenknipsel uit de TC Tubantia d.d. 13-02-2013: 


Spreektijd voor werkgroep omwonenden op extra vergadering stadsdeelcommissie Oost dd 12 februari 2013

Gisteravond heeft de extra vergadering van de stadsdeelcommissie plaatsgevonden (zie ook bericht RTV Oost). Tijdens deze avond hebben 10 partijen spreektijd aangevraagd, waaronder de werkgroep omwonenden.

De werkgroep heeft hierbij de enquete/bezwaarschriften toegelicht. Deze toelichting vindt u hier.

Daarnaast heeft de werkgroep nogmaals aandacht gevraagd voor de bedenkingen van de omwonenden en de gemeente aangesproken op de communicatie en het gevolgde proces. Dit betoog kunt u hier lezen.

De werkgroep is blij met de constructieve en begripvolle houding van alle partijen met betrekking tot de bedenkingen en meningen van de omwonenden en met de oproep van de Raad richting de gemeente om huidige bedenkingen van de omwonenden mee te nemen in het vervolgtraject. De werkgroep is ook blij met de hernieuwde aandacht voor en toezeggingen over het zogenaamde "oud zeer", de niet nagekomen toezeggingen uit het verleden.

De werkgroep hoopt wel dat de gemeente alsnog op een integrale manier naar de verkeersproblematiek zal kijken, die wordt verwacht vanwege onder andere de 3e ingang van de parkeergarage en het fastfoodrestaurant op de hoek van de Zuiderval en de Wethouder Beverstraat. Hierbij gaat het om de verwachte toename van de verkeersdrukte op de korte, maar ook op de lange termijn.

De werkgroep blikt terug op een geslaagde avond en ziet het vervolgtraject met vertrouwen tegemoet.

RTV Oost: Volle zaal bij discussie over moskee Enschede

Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Enschede lijkt in te stemmen met een intentie-overeenkomst voor de bouw van een Turks Cultureel Centrum, inclusief moskee, aan de Wethouder Beverstraat. Dat bleek gisteravond tijdens commissievergadering, die door zo'n 150 omwonenden werd bezocht. Voor het gehele artikel inclusief video klik hier.

dinsdag 12 februari 2013

Antwoorden op technische vragen van raadsleden voor extra vergadering stadsdeelcommissie Oost, dinsdag 12 februari 2013

Alvorens een stadsdeelcommissie vergadering worden commissie- en raadsleden in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen. Deze mogelijkheid wordt geboden om ervoor te zorgen dat de vragen niet zoveel tijd in beslag nemen tijdens de vergadering zelf, en het debat kan gaan over de kernzaken en de hoofdlijnen, en niet over technische details. U vindt de vragen en de antwoorden van de gemeente hier.

Daarnaast is er ook een uitgebreide analyse geweest van alternatieve locaties als Wegener/Zuiderval en Cromhoffpark/Wethouder beverstraat d.d. Augustus 2011. U vindt analyse en conclusies hier.

Als laatste heeft de gemeente ook nogmaals de conclusie m.b.t. de sanering van het DCW terrein. Gekozen is hier om functioneel te saneren met minimale kosten. U vindt het advies hier.

Agenda extra vergadering stadsdeelcommissie Oost, dinsdag 12 februari 2013

Zoals u allen weet is er vanavond een extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost, waarin de intentieovereenkomst tussen de gemeente en de moskee besturen inhoudelijk zal worden besproken. U vindt de agenda: hier.

maandag 11 februari 2013

Ingezonden brief van omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

zaterdag 9 februari 2013

Omwonenden boos vanwege berichtgeving over moskee in TC Tubantia d.d. 9-2-2013

Omwonenden van de Kuipersdijk zijn ontstemd door een bericht in de Tubantia d.d. 9 februari 2013, Angst voor een schouderklopje en PVV gijzelt debat nieuwe moskee. Daarin wordt vermeld, of ieder geval duidelijk de indruk gewekt, dat alle omwonenden tegen de bouw van de moskee zijn en er geen ruimte is voor discussie. Omwonenden melden dat het artikel niet alleen onwaarheden bevat, het artikel wordt ook gezien als misleidend en zelfs beïnvloedend richting de onafhankelijke raadsleden.

De werkgroep distantieert zich ten sterkste van de opmerkingen van de journalist in kwestie. Zij benadrukt dat zij de meerderheid van de direct omwonenden representeert en zich tot op heden constructief heeft opgesteld in het proces en nooit het door de journalist gemelde polariserende standpunt heeft ingenomen. 

Volgens de werkgroep zijn zeker niet de angsten over verkeer- en parkeeroverlast weggenomen. Sterker nog, de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het afsluiten van een intentieovereenkomst versterken zelfs de angsten en bedenkingen (zie hiervoor ook de foto's van de huidige situatie).

In het artikel wordt gemeld over de raadsleden:
"Als die zich nu tegen de moskee keren mogen ze rekenen op een waarderend schouderklopje of meer van de PVV-leider. De vraag is welk raadslid daar op zit te wachten."
De werkgroep meldt, dat dit soort opmerkingen inderdaad gezien zouden kunnen worden als een poging het proces te beïnvloeden. De werkgroep betreurt dan ook dat de journalist in kwestie de werkgroep niet heeft gehoord alvorens het artikel te publiceren.

De werkgroep zegt verder te hebben gesproken met vrijwel alle politieke partijen en verwacht dat de raadsleden boven de materie staan en zich niet zullen laten beïnvloeden door dit soort gekleurde artikelen. De omwonenden hebben volgens de werkgroep gegronde redenen bezorgd te zijn over de plannen en zeker over het gevolgde proces.

donderdag 7 februari 2013

woensdag 6 februari 2013

Uitnodiging door werkgroep extra vergadering stadsdeelcommissie Oost, dinsdag 12 februari 2013

De werkgroep "Omwonenden van de te bouwen moskee op het DCW Terrein" heeft gisteren een brief verspreid richting alle direct omwonenden van de te bouwen moskee, waarin zij oproept om vooral tijd vrij te maken en acte de présence te geven op de extra vergadering van de stadsdeelcommissie Oost, die zal plaatsvinden vanaf 19:30 uur in de centrale hal van de Scholingsboulevard aan de Wethouder Beversstraat 160 (hoek Zuiderval) te Enschede.

U vindt de brief hier.

Officiële uitnodiging extra vergadering stadsdeelcommissie Oost, dinsdag 12 februari 2013


Aanstaande dinsdag d.d. 12 februari 2013 is er een extra vergadering van de stadsdeelcommissie Oost Enschede gepland, waarin de plannen en de intentie overeenkomst m.b.t. de bouw van de moskee op het DCW terrein inhoudelijk zal worden besproken.

Bijgaand ontvangt u de agenda voor de extra vergadering van de Stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 12 februari, vanaf 19:30 uur in de centrale hal van de Scholingsboulevard aan de Weth. Beversstraat 160 (hoek Zuiderval) te Enschede. Voor de vergaderorde van deze extra vergadering wordt verwezen naar het voorblad. 

Aanvullende informatie vindt u in onze voorgaande berichtgeving:
 Intentieovereenkomst en Begeleidende brief aan de raad.

Informatie m.b.t. huidige bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman

Hier vindt u meer informatie m.b.t. de huidige status van het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman. Het voorontwerp van het bestemmingsplan d.d. 20-07-2012 vindt u hier.

dinsdag 5 februari 2013

Resultaten bodemonderzoek Wethouder Beverstraat 200 (hoek Kuipersdijk)

Achtergrond
Het terrein waar op dit moment de DCW is gevestigd aan de Wethouder Beverstraat 200, is in het verleden voor een groot deel in gebruik geweest als een gemeentelijke stortplaats.

De panden van de DCW staan op de nominatie om te worden gesloopt. Op een deel van het terrein zal mogelijk een nieuwe moskee worden gevestigd. Om te bepalen of dit deel van het terrein geschikt is voor de voorgenomen bouw van een moskee, is er bodemonderzoek uitgevoerd om te bepalen waar de grens van de stortlocatie is gelegen en of de bodem milieuhygiënisch geschikt is.

Resultaten
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de bodem plaatselijk sterk is verontreinigd en dat maar een klein deel van de onderzoekslocatie boven de voormalige stort is gelegen. Op een deel van het terrein is sprake van een verontreiniging in de grond met PAK (verbrandingsresten) en PCB's (een product dat in lak, inkt, kit, en isolatie- en koelvloeistof is gebruikt). Circa 75 m3 grond is matig tot sterk verontreinigd.

maandag 4 februari 2013

Ingezonden brief door omwonende

Hierbij een ingezonden brief van een omwonende (adres bekend bij redactie): brief

zondag 3 februari 2013

Brief van bouwcommissie aan buurtbewoners

Afgelopen vrijdag d.d. 1 februari 2013 heeft de bouwcommissie een brief gestuurd naar alle direct omwonenden van de te bouwen moskee op het DCW terrein. U kunt de brief hier lezen.