zondag 17 februari 2013

Bijdrage D66 (J.A. van Lijf) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van D66 (J.A. van Lijf) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013:
D66 heeft met vrijwel alle partijen in deze gesproken.

Onmiskenbaar verkeren de huidige twee locaties aan de  Atjehstraat en de Ledeboerstraat in een weinig toekomstbestendige staat. Hoewel er op een creatieve wijze is omgegaan met de beschikbare ruimte is het meer dan terecht dat de twee moskeebesturen op zoek zijn naar een andere plek voor een nieuwe moskee.

Als we kijken naar het gevolgde proces heeft U gepoogd alle betrokkenen ruimte te geven om hun visie op dit voorgenomen besluit te geven. Volgens mijn fractie valt het daarom te betreuren dat niet alle beschikbare informatie gelijktijdig met omwonenden is gedeeld, waardoor er onvrede en wantrouwen is ontstaan over de transparantie van dit proces.
Het kan niet zo zijn dat omwonenden het antwoord op hun vragen pas lezen in de krant. Dat creëert wantrouwen en boosheid en naar mijn oordeel wil niemand dat.

De locatie het voormalig DCW-terrein leent zich qua opp. voor een nieuwe moskee en cultureel centrum. maar er zijn wel enige kanttekeningen bij te plaatsen. Een hoofdontsluiting aan het Spaansland is logisch, een onderzoek naar een ontsluiting aan de Wethouder Beverstraat is dat veel minder. Dit is een drukke straat en een extra ontsluiting voor een te bouwen moskee is onverstandig. Onderzoeken of het alsnog mogelijk is lijkt ons zonde van het geld. Dit blijkt ook uit uw beantwoording van mijn technische vragen, dank daarvoor.
Wel zijn er vragen te zetten over de mate van vervuiling. Indien in de toekomst blijkt dat onder het huidige DCW-terrein alsnog vervuilde grond wordt aangetroffen en dit moet worden gesaneerd dan verwacht mijn fractie daar tijdig een melding van. Kunt U dit toezeggen ?
Ook wil D66  weten Of er nog andere locaties beschikbaar zijn, die nog niet in dit proces zijn betrokken.

U schetst in uw tijdpad een aantal bestuurlijke stappen die gezet dienen te worden alvorens u tot een nieuw bestemmingsplan kunt overgaan

Van belang is een duidelijk en concreet beeldkwaliteitplan waarbij wordt vastgesteld wat voor soort gebouw er kan komen. Naar het oordeel van mijn fractie moet dit plan helder beschrijven hoe groot, hoe hoog en met welke voorzieningen een toekomstige gebouw mag worden gerealiseerd. U kunt nu nog geen antwoord geven op de mogelijke vorm van het gebouw, maar gezien het volume van het te verwerven kavel wil mijn Fractie geen ontwikkeling van het formaat stadskantoor.

Een klein winkeltje van max 50 m² sluit aan bij de huidige praktijk en dit heeft zijn nut, ook in de buurt, ruimschoots bewezen. Naast uiteraard het feit dat omzet wordt aangewend voor de exploitatie van de moskee. Ook een dienstwoning voor een Imam is verdedigbaar, maar dient hiertoe beperkt te blijven. De door u gekozen oplossing om dit te laten vallen onder het begrip buitencategorie is voor mijn fractie verdedigbaar. Een dienstwoning realiseren is iets anders dan een mogelijkheid organiseren voor meer woonfuncties.

Overleg met omwonenden en andere naastbetrokkenen is híerbij van bijzonder belang. Waar mensen geconfronteerd worden met een initiatief waar ze zich niet of weinig in kunnen verplaatsen is informatie en voorlichting van groot belang.

Het lijkt mij een overweging waard om tijdens het komende proces geregeld informatiebijeenkomsten te organiseren, waarbij gemeente, moskeebesturen en omwonenden een tussenstand kunnen geven van hun bevindingen en de status van het proces.
 
Indien gewenst zullen wij hierover een motie indienen.

Geruchten op basis van vermoedens zijn naar ons oordeel weggenomen.
In een religieus gebouw wordt geen alcohol geschonken. Feesten hebben een religieus karakter en over geloofsuitingen zoals oproep tot gebed hebben wij landelijke regelgeving en indien noodzakelijk kunnen wij dit vastleggen in een APV. Dan weet een ieder waar zij zich aan te houden heeft. De leden van de bouwcommissie moskee hebben ook aangeven dat ze daar geen moeite mee hebben. Afspraak is afspraak en waar dit moet worden vastgelegd is het duidelijk.

Een oproep tot gebed is volgens de bouwcommissie zelf prima af te spreken met omwonenden. Afspraak is afspraak en als het nodig is dan wordt dit gereguleerd.

Ook is het goed om in deze te benadrukken dat de bouwcommissie heeft aangegeven dat ze bereid zijn om hun te realiseren parkeervoorziening te kunnen en willen openstellen voor medegebruik, dat is ook een vorm van noarberschap waar wij in Twente veel waarde aan hechten.

Jan van Lijf D66
1 opmerking:

 1. Als ik het goed begrijp word alles van de Turkse gemeenschap aangestuurd door Turkije zelf...
  Met andere woorden is er gewoon geen zeggenschap van de gemeente meer als het z.g.n. culturele centrum er 1 x staat..

  Muhsin Köktas, is penningmeester van de Islamitische Stichting Nederland (ISN). In het Turks heet die organisatie 'Hollanda Diyanet Vakfi', de Nederlandse dochterafdeling van het Turkse Diyanet, het directoraat van godsdienstzaken. Dat valt rechtstreeks onder het ministerie van algemene zaken van de Turkse premier Erdogan, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht.

  Diyanet voert overal waar Turkse moskeeën zijn gevestigd de scepter over de imamopleiding en de inhoud van preken. "In Nederland vallen zo'n 144 Turkse moskeeën onder de ISN", zegt Köktas zelf. "De imams zijn allemaal door Diyanet opgeleid in Turkije. Dat is een indirecte link met de Turkse overheid. Maar ISN zelf staat daar los van en is een wettige, onafhankelijke Nederlandse stichting. Diyanet is slechts een Turks woord", zegt de bestuurder.

  Köktas' woorden lijken moeilijk te rijmen met de website van ISN, waarop vermeld staat dat de organisatie in 1982 onder leiding van Diyanet Turkije is opgericht. Bovendien heeft de voorzitter van het bestuur van ISN een diplomatiek paspoort van Turkije en wordt deze 'adviseur religieuze zaken' als ambtenaar van de Turkse overheid beschouwd. Het salaris van de staf van ISN wordt door Turkije betaald, staat in het onderzoek van de twee Nederlandse universiteiten.

  BeantwoordenVerwijderen