donderdag 21 februari 2013

Bijdrage PVDA (N. Klerk) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van PVDA (N. Klerk) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013. U vindt de volledige tekst ook op website van de PVDA:

Bij bouw moskee eerst heldere afspraken over verkeer, parkeren en geluid
Het moskeebestuur is gezamenlijk met de gemeente al jaren op zoek naar een goede locatie voor een nieuwe moskee ter vervanging van de beide moskeeën aan de Atjehstraat en de Ledeboerstraat. Als plek voor nieuwbouw is het voormalige DCW-terrein bij de kruising van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat in beeld. Tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 12 februari kregen omwonenden gelegenheid in te spreken over de plannen.

De PvdA vindt de voorgestelde plek een geschikte locatie voor de nieuwbouw. Zoals altijd als een nieuw gebouw of een nieuwe organisatie in een buurt komt, moeten er afspraken worden gemaakt hoe je goede buren kan zijn. Dat doen we als er een school in een buurt komt, als er een hotel wordt gevestigd in een wijk en dus ook als er plannen zijn voor een moskee.

De PvdA heeft begrip voor de zorgen van bewoners omtrent verkeer, parkeren en geluidsoverlast. Op deze punten stellen wij dan ook enkele randvoorwaarden. Ten eerste willen wij dat er een parkeerplan wordt gemaakt voor de hele omgeving. Dat moet er in ieder geval voor zorgen dat het vrijdaggebed niet tot parkeeroverlast leidt voor omwonenden. Ook zou daarin kunnen worden geregeld dat organisaties bij speciale gelegenheden gebruik maken van elkaars parkeerruimte. Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat bij ouderavonden van de Scholingsboulevard ouders kunnen parkeren bij de moskee. Daarnaast eist de PvdA een goede verkeersafwikkeling.

Omwonenden maken zich grote zorgen over de oproep tot gebed. Het moskeebestuur geeft aan dat het goede buren wil zijn en dat het niet voornemens is om vijf keer per dag een oproep tot gebed te doen. De insprekers gaven echter aan dat het volgens de grondwet mag en sommigen zien dat als een voldoende reden om tegen een moskee te zijn. Er zijn heel veel dingen die tot overlast leiden, maar volgens de grondwet mogen, maar dit betekent niet dat het gebeurt. De PvdA gaat er vanuit dat nu en in de toekomst de moskee een goede buur wil zijn voor de omwonenden en dat goede afspraken gemaakt kunnen om de oproep tot gebed tot een minimum te beperken. Wij eisen dat de gemeente hier het voortouw in neemt en dat de zorgen snel kunnen worden weggenomen. Gelukkig hebben de bewoners en de bouwcommissie van de moskee al veel contact met elkaar gehad in de afgelopen tijd. Wij hebben er vertrouwen in dat dit overleg wordt voortgezet en dat concrete afspraken gemaakt kunnen worden.

Tenslotte, de gemeente wist dat de plannen voor een moskee tot beroering zouden leiden bij de bewoners. Dan moet je extra zorgvuldig omgaan met de communicatie. De PvdA vindt het onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld in de brief naar de bewoners de randvoorwaarden van de intentieovereenkomst niet helder zijn gecommuniceerd. Wij gaan niet uit van kwade opzet, maar hebben er wel begrip voor dat dit tot wantrouwen leidt. Indien de intentieovereenkomst resulteert in de bouw van een moskee, zal er nog veel gecommuniceerd worden met de bewoners en de PvdA eist dat dit op een open en transparante wijze gebeurt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten