dinsdag 19 februari 2013

Bijdrage BBE (N. van den Berg) aan SDC d.d. 12-02-2013

Hierbij de bijdrage van Burger Belangen Enschede (N. van den Berg) aan de extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost inzake het concept intentieovereenkomst tussen gemeente en moskeebesturen d.d. 12 februari 2013.

Voorzitter,

De fractie van BBE heeft zich breed georienteerd met betrekking tot het onderwerp “nieuw te bouwen moskee op voormalig dcw terrein”. We hebben uitvoerig gesproken met de betrokken partijen waaronder de bouwcommissie en de werkgroep omwonenden. M.b.t. de fase waarin we nu zitten heeft de fractie van Burgerbelangen Enschede de volgende opmerkingen en vragen.

Communicatie traject:

 • Reeds in de stadsddeelcie. van 4 dec j.l. heb ik aangehaald dat het tekenen van een concept intentieovereenkomst op die datum merkwaardig is. Hoewel dit ten allen tijde een bevoegdheid is van het college, lijkt het ons toch handig dat we de overeenkomst op voorhand ter inzage zouden krijgen. Helemaal wanneer het een “gevoelig” onderwerp betreft zoals deze. In de vorige cie bijeenkomst heb ik gevraagd naar de datum 4 dec. Misschien is 4 dec. Niet de datum geweest om te tekenen, maar dit was zeer zeker wel gepland in de maand december. Het feit dat dit is opgeschoven heeft te maken met het korte tijdsbestek dat de werkgroep omwonenden heeft op dat moment. De bouwcie geeft hen extra tijd. Communicatie is een speerpunt van dit college, maar voor ons is gebleken dat men die ambitie zwaar tekort doet. Hoe kan het zo zijn dat men maandenlang in gesprek is geweest met de bouwcie. Terwijl direct omwonenden al die maanden in het ongewis zijn gebleven. 
 • Dan valt plotsklaps op 24 oktober 2012 een memo door de bus. Ook raadsleden worden op dat moment voor het eerst geinformeerd. Zijdelings wordt ergens genoemd dat de wijkraad Zuid-oost op 22/10 geinformeerd word. Navraag leert echter dat diezelfde wijkraad al maanden op de hoogte was van deze plannen. 
 • Kortom, omwonenden zijn overvallen. Men heeft niet of nauwelijks tijd om te reageren, men is nog maar net op de hoogte gesteld. Het zou fraaier zijn wanneer dit traject anders zou zijn opgestart, namelijk in samenspraak met omwonenden. 
 • Alle briefwisseling is van mededelende aard. Het is info vertrekkend, maar er wordt geen ruimte geboden voor opmerkingen. 
Procedure:
 • Als men meewerkendheid en acceptatie vraagt van omwonenden, zou het dus handiger zijn geweest om hen van meet af aan te betrekken in het hele proces. 
 • De beide huidige moskeen zij toe aan een vernieuwd onderkomen. Daarvan is ook BBE zich bewust. 
 • Echter, met in het achterhoofd hoe hier is gehandeld tot nog toe, heeft BBE de volgende vraag: Waarom is men zo vastgepind op deze locatie? En is de wethouder bereid om in het licht van de stedelijke koers, eerst eens te inventariseren welke overige kavels er beschikbaar zijn op dit moment. Het moment waarop verschillende bouwplannen stop zijn gezet. 
 • Hoe kan het dat een onlangs vertuurde mail cq memo verschilt? De memo verzonden aan raadsleden bevat passages die sterk verschillen van aan omwonenden verzonden memo’s. 
 • De buurt heeft de laatste jaren al veel moeten incasseren, met o.a. SBE, praxis, buitenbad en Zuiderval, huidige plannen leggen weer de pijntjes bij dezelfde groep. 
Eisen aan moskee:
 • Zoals gezegd, BBE is van mening dat een ieder zijn geloof moet kunnen belijden in een daarvoor geschikt onderkomen, in dit geval een gebedshuis. 
 • Wel hebben wij enkele opmerkingen c.q. bevindingen t.a.v. bouw van een gebedshuis. 
 1. BBE prefereert een in het Nederlandse landschap passende architectuur. Wat ons betreft geen minaretten en koepels, het gebouw moet functioneel zijn en tegelijkertijd onopvallend 
 2. BBE is van mening dat de oproep tot gebed, niet tot de mogelijkheden behoort. Dit met het oog op geluidsoverlast veroorzakende momenten gedurende de dag 
 3. Tot slot hebben wij bedenkingen wanneer het gaat om zaken als een huiswerk-instituut, en sport en spel activiteiten. Is dit wel integratie-bevorderend? En waarom participeert men niet in de Enschedese samenleving die op dit vlak meer dan voldoende aanbod bieden? 
 • Tot slot nog een vraag m.b.t. vervuilde grond. De gemeente heeft ten alle tijde de verantwoording om kavel schoon op te leveren. Hoe kan het zo zijn dat dit hier niet wordt toegepast? 
Intentieovereenkomst: 

In de intentieovereenkomst staan al aardig wat punten genoemd die in feite thuishoren in een bestemmingsplan cq beeldkwaliteitsplan.

Zo wordt er o.a. gesproken over:

 1. Detailhandel – niet wenselijk voor onze fractie 
 2. Dienstwoning – 
 3. 2e uitvalsweg onderzoek Kuipersdijk / Wethouder B – geen optie voor ons

Geen opmerkingen:

Een reactie posten