dinsdag 5 februari 2013

Resultaten bodemonderzoek Wethouder Beverstraat 200 (hoek Kuipersdijk)

Achtergrond
Het terrein waar op dit moment de DCW is gevestigd aan de Wethouder Beverstraat 200, is in het verleden voor een groot deel in gebruik geweest als een gemeentelijke stortplaats.

De panden van de DCW staan op de nominatie om te worden gesloopt. Op een deel van het terrein zal mogelijk een nieuwe moskee worden gevestigd. Om te bepalen of dit deel van het terrein geschikt is voor de voorgenomen bouw van een moskee, is er bodemonderzoek uitgevoerd om te bepalen waar de grens van de stortlocatie is gelegen en of de bodem milieuhygiënisch geschikt is.

Resultaten
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de bodem plaatselijk sterk is verontreinigd en dat maar een klein deel van de onderzoekslocatie boven de voormalige stort is gelegen. Op een deel van het terrein is sprake van een verontreiniging in de grond met PAK (verbrandingsresten) en PCB's (een product dat in lak, inkt, kit, en isolatie- en koelvloeistof is gebruikt). Circa 75 m3 grond is matig tot sterk verontreinigd.


Mogelijk is de verontreiniging onder een deel van de nog aanwezige bebouwing aanwezig.  Bij de sloop van de aanwezige bebouwing dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van deze verontreiniging en er dient te worden vastgesteld of de verontreiniging ook onder het pand aanwezig is.

De overige in de grond en in het grondwater aangetroffen gehalten vormen geen belemmering voor de bouw van een moskee.

Conclusie
Met uitzonderling van de met PAK en PCB's verontreinigde grond die zal moeten worden gesaneerd of geïsoleerd door bebouwing of bestrating, is er geen belemmering voor de realisatie van een moskee op de onderzochte locatie. De locatie is niet geschikt voor gebruik als moestuin.

Hieronder vindt u de bijbehorende officiële rapporten:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten