donderdag 28 maart 2013

Bericht uit Tubantia: Geluidsgrenzen niet opgerekt


In de Tubantia d.d. 28 maart 2013 staat beschreven dat de gemeente de geluidsgrenzen niet oprekt, maar enkel ontheffing aanvraagt om binnen de bestaande geluidsnormering twee woningen te kunnen bouwen.

De werkgroep 'de te bouwen moskee op het voormalige DCW Terrein' heeft continue de geluidsbelasting als bezwaar aangemerkt voor de realisatie van een Turks Cultureel Centrum van een grote omvang als voorzien. Er is ook meerdere keren gemeld dat de normen op dit gebied nu al worden overschreden en dat dit met toename van het verkeer van en naar de Zuid wijken en Duitsland (vanwege moskee, 3e ingang parkeergarage, fastfood ketens, e.d.) alleen maar erger zal worden.

Omwonenden voelen zich door de gemeente benadeeld en zien dit voornemen als typerend voor de gemeente Enschede in hun behandeling van de omwonenden van de Kuipersdijk.

dinsdag 26 maart 2013

Antwoord op vragen Enschede Solidair omtrent verhoging ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Kuipersdijk

Enschede Solidair (Wim van der Noordt) heeft op 8 maart 2013 officieel vragen gesteld aan het college over het voornemen om de grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Kuipersdijk (zie berichtgeving hier) te verhogen.

U vindt het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders hier.

donderdag 21 maart 2013

Grondwettelijk recht tot 'oproep tot gebed' landelijk discussiepunt

© Reliwiki. De Centrum Moskee in Deventer
Tijdens alle debatten en discussies die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden tussen de omwonenden van de Kuipersdijk, de gemeente, de gemeenteraad en de moskeebesturen is gebleken dat de oproep tot gebed, de "azan", één van de grootste bezwaren is van de omwonenden voor de bouw van de moskee, naast alle bekende praktische bezwaren en het bezwaar tegen de voorgenomen grootte.

Dat dit ook landelijk een groot discussiepunt is, valt te merken aan de aandacht die de ommezwaai van de centrum moskee in Deventer heeft gekregen in de media. De centrum moskee heeft na een enquete toestemming gekregen dagelijks te gaan oproepen. Één derde van de omwoners, bijna 170 gezinnen, heeft aangegeven de oproep tot gebed niet te willen, maar zijn in de minderheid en moeten zich nu schikken.

maandag 18 maart 2013

Nieuwste satellietopnames van de omgeving

Vanmorgen ontvangen wij van stadsdeelmanagement Oost Enschede, de meest recente satellietbeelden van de omgeving van de Kuipersdijk.

Hierop zijn met paars de scheidingslijnen van de verschillende kadastrale eenheden gemarkeerd.

U vindt de volledige kaart hier.

vrijdag 15 maart 2013

Bericht uit Tubantia: Ouders ongelukkig met calorierijke buren scholingsboulevard

De komst van twee fastfoodrestaurants nabij de scholingsboulevard houdt gemoederen nu al bezig. Ouders van (toekomstige) leerlingen van de school vrezen dat lesuitval en junkfood een fatale combinatie vormen.

Zie het gehele artikel hier.

donderdag 14 maart 2013

Enschede Centraal 2013 week 11: Drie vragen aan Wethouder J. Hatenboer over nieuwe moskee

Enschede Centraal week 11
In de Huis aan Huis d.d. 13-03-2013, de Enschede Centraal sectie, staat een interview met Wethouder J. Hatenboer gepubliceerd, waarin hij drie vragen over de nieuwe moskee op het voormalige DCW Terrein beantwoord.

U vindt de betreffende editie van Enschede Centraal hier.

dinsdag 12 maart 2013

Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan 'Hogeland Zuid, Varvik en Diekman', Enschede

Voor een gebied dat globaal begrensd wordt door de Zuiderval, aan de noordzijde door de Varviksin- gel en Hogelandsingel, aan de oostzijde door de Tegelerweg, Heutinkstraat, Estafettestraat en Brinkstraat en aan de zuidzijde door de A35/N35, is het bestemmingsplan ‘Hogeland Zuid, Varvik en Diekman ontworpen. Dit bestemmingsplan bevat nog niet de plannen met betrekking tot de moskee op het DCW terrein.

Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-vaststellingsbesluit liggen met de daarbij behorende stukken van 7 maart tot en met 17 april voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het Stadskan- toor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan naar voren brengen bij de gemeenteraad.

zondag 10 maart 2013

Bericht uit Tubantia: Hoogte moskee onacceptabel voor omwonenden

De werkgroep van bewoners van de Kuipersdijk die zich bezighoudt met de nieuwe moskee heeft deze week in een brief aan de raadsleden gezegd dat een hoogte van maximaal 20 meter van het gebedshuis 'absoluut onacceptabel is' voor de gekozen lokatie. U vindt de hele brief hier.

Krantenknipsel uit Tubantia


vrijdag 8 maart 2013

Enschede Solidair stelt vragen aan college

Enschede Solidair (Wim van der Noordt) heeft vandaag officieel vragen gesteld aan het college over het voornemen om de grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Kuipersdijk (zie ook link) te verhogen. U vindt het betreffende artikel hier.Verhogen grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Kuipersdijk: omwonenden verbaasd en boos

Omwonenden zijn uiterst verbaasd en zeer verbolgen over het volgende: 

In de Huis aan Huis d.d. 6 maart 2013 staat vermeld dat gemeente voornemens is de grenswaarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting te verhogen voor de Kuipersdijk, en dan met name het stuk tegenover de voetbalvelden.

Bericht uit Tubantia: College moet zelf aan de bak

Krantenknipsel uit de TC Tubantia d.d. 08-03-2013:


woensdag 6 maart 2013

Bericht uit Tubantia: Bulgaarse investeerder als plotselinge concurrent moskeebestuur Enschede

De concurrent van het moskeebestuur die zich op het laatste moment heeft gemeld voor het DCW-complex aan de Kuipersdijk, is DAMO Invest...

De Bulgaarse investeerder richt zich op nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energie, communicatietechnologie en afvalverwerking en ziet mogelijkheden tot samenwerking met de UT. 

Volgens Kiemeney past het lege, goedkope (5 ton kostende) complex kwa bouw en ligging in het DAMO-verhaal. De gemeente laat weten met DAMO te willen praten.

Het gehele artikel uit de Tubantia vindt u hier.

dinsdag 5 maart 2013

RTVOost: Onderhandelingen moskee kunnen doorgaan

De gemeente Enschede kan verder met plannen voor een nieuwe moskee op het vroegere DCW-terrein. Tijdens de raadsvergadering maandagavond bleek de Enschedese raad geen zwaarwegende problemen te hebben met een moskee en Turks cultureel centrum aan de Wethouder Beverstraat.
Spandoek omwonenden

Wel stelde de raad enkele voorwaarden aan de plannen. Zo maken de fracties zich vooral zorgen over de geluidsoverlast van de oproep tot gebed, de verkeersafwikkeling en de detailhandel die in het culturele centrum is toegestaan. 

Het gehele artikel van RTVOost vindt u hier.

Bericht uit Tubantia: Moskee in principe oké voor politiek

Onder bepaalde randvoorwaarden is een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk voor een meerderheid van de gemeenteraad bespreekbaar. Wel stelt de politiek een aantal harde randvoorwaarden.

Het gehele artikel uit de Tubantia vindt u hier.

Moties gemeenteraadsvergadering d.d. 04-03-2013 inzake intentieovereenkomst turks cultureel centrum

Zoals u allen weet is er gisteravond d.d. 04 maart 2013 een gemeenteraadsvergadering geweest waar de intentieovereenkomst voor het Turks Cultureel centrum op de agenda stond. Hier vindt u de door de raad ingediende moties:
Betoog wethouder Hatenboer in de raadszaal

Motie 1 (BBE): verworpen
Motie 2 (BBE): verworpen
Motie 3 (PVDA): aangenomen
Motie 4 (PVDA): aangenomen
Motie 5 (PVDA): aangenomen
Motie 6 (D66): aangenomen
Motie 7 (CDA): verworpen
Motie 8 (ES): verworpen

maandag 4 maart 2013

Gemeenteraadsvergadering d.d. 04 maart 2013


Vanavond om 19:00 vindt de reguliere gemeenteraadsvergadering plaats op het stadhuis. Op de agenda van deze vergadering staat de intentieovereenkomst, die de gemeente overweegt te sluiten met de moskeebesturen om gezamenlijk te komen tot het bouwen van een moskee op het voormalige DCW terrein.