donderdag 21 maart 2013

Grondwettelijk recht tot 'oproep tot gebed' landelijk discussiepunt

© Reliwiki. De Centrum Moskee in Deventer
Tijdens alle debatten en discussies die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden tussen de omwonenden van de Kuipersdijk, de gemeente, de gemeenteraad en de moskeebesturen is gebleken dat de oproep tot gebed, de "azan", één van de grootste bezwaren is van de omwonenden voor de bouw van de moskee, naast alle bekende praktische bezwaren en het bezwaar tegen de voorgenomen grootte.

Dat dit ook landelijk een groot discussiepunt is, valt te merken aan de aandacht die de ommezwaai van de centrum moskee in Deventer heeft gekregen in de media. De centrum moskee heeft na een enquete toestemming gekregen dagelijks te gaan oproepen. Één derde van de omwoners, bijna 170 gezinnen, heeft aangegeven de oproep tot gebed niet te willen, maar zijn in de minderheid en moeten zich nu schikken.

Vaak geldt dit voor een gebedshuis die pas later in een bestaande wijk is geplaatst. Oorspronkelijke omwonenden, die al langer in deze wijk wonen, komen nu ineens in een onwenselijke situatie terecht waar de plaatselijk overheid niets aan doet, kan doen of zelfs wil doen. Waar de moskee aanvankelijk geen oproep deed, wordt nu een beroep gedaan op de grondwet. En dit terwijl de oproep geen noodzakelijkheid vormt voor de geloofsbeleving, maar enkel een traditie is waar vooral de ouderen binnen de gemeenschap aan hechten.

Zo heeft de EO in haar programma De vijfde dag een heel item gewijd aan de perikelen rondom oproep tot gebed (zie artikel hier). En ook Trouw wijdt een artikel aan de oproep tot gebed, die volgens hun op veel meer plekken dagelijks wordt gedaan, dan wordt aangegeven door de islamitische stichtingen binnen Nederland. U vindt het artikel van Trouw hier.

Omwonenden van de Kuipersdijk zien de gebeurtenissen in Deventer met lede ogen tegemoet. Omwonenden geven heel duidelijk aan dat de "oproep tot gebed" niet gewenst is in de eens zo rustige buurt, die nu volledig is omsingeld door bedrijvigheid, maar waar momenteel geen gebedscentrum is gevestigd. Men geeft aan tolerant te zijn, maar dat ook verwacht van nieuwkomers in de wijk en verwacht van hen de rust van de omwonenden te respecteren.

De gemeente Enschede heeft aangegeven te willen bemiddelen (zie ook artikel omtrent rechten inzake 'oproep tot gebed' in Trouw) en eventueel door middel van een APV te gaan reguleren, maar dat een zwaar instrument als de APV zeker niet wenselijk is daar dit ook alle andere gebedshuizen in Enschede zal reguleren. Omwonenden zijn dus op zichzelf aangewezen en moeten met de moskeebesturen zelf onderhandelen, maar volgens velen voelt dit als een confrontatie met de handen op de rug gebonden en één die men op den duur toch verliest. De moskeebesturen kunnen er altijd op terug komen en dan zit men in hetzelfde schuitje als de omwonenden van de centrum moskee in Deventer en elders in het land.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten