dinsdag 23 april 2013

Gemeente Enschede: Intentieovereenkomst Turks Cultureel Centrum

Voormalig DCW terrein
Vanmorgen heeft de werkgroep informatie ontvangen van de gemeente Enschede met betrekking tot de intentieovereenkomst. U vindt de uiteindelijke intentieovereenkomst hier.

De inhoud van de mail staat hieronder weergegeven:

Geachte heer/mevrouw,  
Hierbij wil ik u informeren over het volgende. Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met de intentieovereenkomst voor het Turks cultureel centrum. Ter informatie stuur ik u de brief aan de raad met als bijlage de intentieovereenkomst. 
Na het tekenen van de intentieovereenkomst wordt de inhoudelijke planontwikkeling opgepakt. De gemeente Enschede neemt het initiatief om samen met de bouwcommissie van het moskeebestuur, de Werkgroep Omwonenden Kuipersdijk en de Wijkraad Zuid Oost een overlegagenda op te stellen voor het vervolg.  
Het eerstkomende overleg staat zoals u weet gepland op maandag 13 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Servicecentrum Oost. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
Met vriendelijke groet,
De begeleidende brief richting de gemeenteraad vindt u hier.

vrijdag 19 april 2013

Burgerbelangen Enschede: VVD wethouder vindt project werkgelegenheid onaangename aangelegenheid!?VVD wethouder vindt project werkgelegenheid onaangename aangelegenheid!?
Niels van den Berg
(19 april 2013)

De stad Enschede herbergt met 14,8 % het dubbele aantal werklozen in verhouding tot andere steden. In 2010 was het streven om 5000 werklozen aan het werk te krijgen. Tegenwoordig zien we dat deze werkloosheid stijgende is. Nog maar kort geleden hebben we gesproken over de plannen rondom de geplande moskee aan de Wethouder Beverstraat. Daar is Burgerbelangen Enschede kritisch op geweest. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend. 

Nog net voor dat het voormalig DCW terrein besproken is in de Stadsdeelcomissie, ontvingen college van B&W en raadsleden een mail van een Projectontwikkelaar. Onlangs ontvingen wij een tweede mail van deze ontwikkelaar, met daarin de volgende zinsnede: “Aangezien DAMO Invest voor dit moment onderhandelingen met een andere Gemeente in de regio Twente aangaat en zoals vanuit de Gemeente Enschede is aangegeven, het DCW- terrein definitief is vergeven...”

Dan begrijp ik het even niet meer. Een werkgelegenheidsproject, dat één op één geplaatst kan worden in de huidige bestaande panden, een VVD wethouder wiens lijfspreuk " werkgelegenheid" is en dan na een kort onderhoud de geïnteresseerde partij netjes de deur wijzen, waarna deze besluit het geluk elders in de regio Twente te beproeven.

Waarom is er niet kordater gehandeld? Is de buitenkans niet aangegrepen en is er op zijn minst bekeken wat de plannen omvatte en wat de kans van slagen zouden zijn? De gemeente had toch ook in gesprek kunnen gaan met het moskee bestuur en hen uitleg geven over de ontstane situatie! Had men dit al niet moeten doen voordat er over gesproken is in de Stadsdeelcommissie Oost?

De bouwcommissie had men keiharde toezeggingen kunnen doen dat binnen een zelfde termijn elders in de stad een moskee gebouwd zal gaan worden.


Kortom een gemiste kans. Het meest merkwaardig is dan wel dat het de VVD betreft die hier naar mijn mening ogenschijnlijk makkelijk mee omgaat. En dat alles speelt zich af op nog geen steenworp afstand van de plek waar de betreffende wethouder Hatenboer ruim 3 jaar geleden langs de Zuiderval met zijn hoofd door een campagnebord gestoken, predikte te zullen werken aan de werkgelegenheid!

FRACTIEKAMER 64 - LANGESTRAAT 24 - 7500 AA ENSCHEDE - 053-4818016
GEWOON SAMEN DOEN WWW.BURGERBELANGENENSCHEDE.NL - INFO@BURGERBELANGENENSCHEDE.NL 

donderdag 18 april 2013

De bouw van de 3e ontsluiting van de parkeergarage onder het HJ van Heekplein is in volle gang

woensdag 17 april 2013

Zienswijzes omwonenden Kuipersdijk op het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman

De werkgroep heeft vandaag namens de omwonenden een tweetal zienswijzes in gediend tegen het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman, welke op dit moment ter visie is aangeboden door de gemeente Enschede.

De eerste zienswijze betreft het voornemen van de gemeente de huidige grenswaarde van de ten hoogste toegestane geluidsbelasting te verhogen voor twee kavels gelegen aan de Kuipersdijk tussen de huisnummer 398 en 412.