dinsdag 23 april 2013

Gemeente Enschede: Intentieovereenkomst Turks Cultureel Centrum

Voormalig DCW terrein
Vanmorgen heeft de werkgroep informatie ontvangen van de gemeente Enschede met betrekking tot de intentieovereenkomst. U vindt de uiteindelijke intentieovereenkomst hier.

De inhoud van de mail staat hieronder weergegeven:

Geachte heer/mevrouw,  
Hierbij wil ik u informeren over het volgende. Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met de intentieovereenkomst voor het Turks cultureel centrum. Ter informatie stuur ik u de brief aan de raad met als bijlage de intentieovereenkomst. 
Na het tekenen van de intentieovereenkomst wordt de inhoudelijke planontwikkeling opgepakt. De gemeente Enschede neemt het initiatief om samen met de bouwcommissie van het moskeebestuur, de Werkgroep Omwonenden Kuipersdijk en de Wijkraad Zuid Oost een overlegagenda op te stellen voor het vervolg.  
Het eerstkomende overleg staat zoals u weet gepland op maandag 13 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Servicecentrum Oost. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
Met vriendelijke groet,
De begeleidende brief richting de gemeenteraad vindt u hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten