woensdag 17 april 2013

Zienswijzes omwonenden Kuipersdijk op het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman

De werkgroep heeft vandaag namens de omwonenden een tweetal zienswijzes in gediend tegen het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman, welke op dit moment ter visie is aangeboden door de gemeente Enschede.

De eerste zienswijze betreft het voornemen van de gemeente de huidige grenswaarde van de ten hoogste toegestane geluidsbelasting te verhogen voor twee kavels gelegen aan de Kuipersdijk tussen de huisnummer 398 en 412.


Hierin wordt de gemeente opgeroepen tot het uitvoeren van een uitgebreid akoestisch onderzoek over de gehele Kuipersdijk tussen de Varviksingel en de rijksweg N35. Wanneer geconstateerd wordt dat de huidige grenswaarden van 48dB worden overschreden, wordt de gemeente gevraagd in overleg te treden over het nemen van adequate maatregelen om de geluidsoverlast te beperken, zoals dat ook op andere plaatsen in Enschede wordt gedaan (bijvoorbeeld de Varviksingel). Deze zienswijze kan hier worden gelezen.

De tweede zienswijze betreft een aanvraag van de bewoners van de Kuipersdijk tegenover de sportvelden, van wie de tuinen grenzen aan het voormalige DCW terrein en het budgetcentrum, om de huidige bestemming tuin om te zetten naar een woonbestemming. Dit geeft de betreffende omwonenden onder andere meer mogelijkheden de tuinen adequaat af te schermen tegen de huidige en toekomstige bedrijvigheid aan de achterzijde van hun percelen (bij een tuinbestemming mag een afscherming niet hoger dan 2 meter bedragen). Deze zienswijze kan hier worden gelezen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten