zaterdag 18 mei 2013

Bericht van de gemeente betreffende ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan "Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman)

Zoals u weet heeft de werkgroep Kuipersdijk namens de omwonenden een tweetal zienswijzes ingediend tegen het bestemmingsplan Hogeland-Zuid, Varvik en Diekman. Zie hiervoor ook het bericht op deze website.

Gisteren, d.d. 17 mei 2013, heeft de werkgroep bericht ontvangen over deze zienswijzen. Er is door het college besloten om de tweede ingediende zienswijze, betreffende de aanvraag van de bewoners van de Kuipersdijk tegenover de sportvelden (van wie de tuinen grenzen aan het voormalige DCW terrein en het budgetcentrum) om de huidige bestemming tuin om te zetten naar een woonbestemming, te honoreren. Dit betekent dat de tuinbestemming voor deze bewoners zal worden omgezet naar woonbestemming.

vrijdag 10 mei 2013

Moskee Enschede grootste Oost Nederland?


Essalammoskee Rotterdam, voor ruim 2.500 leden
Twee weken geleden heeft de gemeente Enschede bekend gemaakt om met lichte aanpassingen de intentieverklaring voor een”traditionele”moskee op het voormalig DCW terrein te willen tekenen.

Ondanks dat de weg naar de bestemmingsplanwijziging wordt geplaveid, hebben buurtbewoners nog veel vraagtekens rondom de wensen van de Turks Islamitische gemeenschap. 

De bouwcommissie die, namens de 2 huidige moskee├źn en de Islamitische Stichting Nederland (ISN), als woordvoerder optreedt, benadrukte dat zij een open en transparante organisatie vertegenwoordigt en in goed overleg met omwonenden de moskee wil realiseren.