zondag 29 september 2013

Voorbereidingen sloopwerkzaamheden voormalig DCW terrein begonnen...

Op 27 september jongstleden hebben alle direct aanwonenden van het voormalige DCW terrein bericht ontvangen van sloopbedrijf 'Kamphuis' omtrent de geplande sloopwerkzaamheden van het DCW complex aan de Wethouder Beverstraat 200 te Enschede. U vindt de berichtgeving van het sloopbedrijf hier.

Het sloopbedrijf zal in week 41, dus vanaf maandag 7 oktober 2013, starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloopwerkaamheden inclusief asbest sanering van de voormalige opstallen van de DCW. 

De asbestsanering start in week 42, de sloopwerkzaamheden in week 43 hetgeen ongeveer 18 weken in beslag zullen nemen. De werkzaamheden worden op doordeweekse werkdagen, tussen 07:00 en 19:00 uur, uitgevoerd waarbij het sloopbedrijf heeft toegezegd overlast zoveel mogelijk te voorkomen.