dinsdag 17 december 2013

Eindverslag knelpunten Kuipersdijk (motie D66 d.d. 4 maart 2013)

Op 4 maart 2013 heeft de gemeenteraad een motie van D66 aangenomen, waarin zij werd opgedragen om samen met de bewoners tot een plan van aanpak te komen inclusief een tijdpad om eerder gedane toezeggingen over praktische knelpunten in het gebied, ontstaan in het verleden, op te lossen en relevante zaken uit dit plan van aanpak mee te nemen in ontwikkeling van het concept bestemmingsplan van de Kuipersdijk inzake de moskee. U vindt de desbetreffende motie hier.

Afgelopen periode heeft de werkgroep Kuipersdijk gesproken met de verantwoordelijke wethouder van stadsdeel Oost Enschede (de heer J. Hatenboer) en het stadsdeel management over deze opeenstapeling van knelpunten in onze woonomgeving die zijn ontstaan door het aanpassen, toevoegen en clusteren van functies in de directe omgeving. De werkgroep heeft de frustraties van de bewoners gedeeld, hebben gezamenlijk naar oplossingen gezocht en hebben afspraken gemaakt over het vervolg. 

In deze brief beschrijft de wethouder kort de besproken knelpunten en de gekozen aanpak. Vervolgens wordt de brief afgesloten met de gemaakte afspraken. U vindt de betreffende brief hier.

De werkgroep heeft ondertussen contact gehad met de heer J. van Lijf (raadslid namens D66) en verwacht dat de motie zal worden besproken in een toekomstige raadsvergadering / commissievergadering. U zult te zijner tijde hiervan op de hoogte worden gebracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten