woensdag 19 februari 2014

Werkgroep Kuipersdijk in TVEnschedeFM inzake mogelijke komst Hornbach

Marc Teutelink van de werkgroep Kuipersdijk heeft afgelopen maandag d.d. 17 februari 2014 de omwonenden van de Kuipersdijk vertegenwoordigd in een uitzending van TVEnschedeFM inzake de mogelijke komst van Hornbach. In deze uitzending kwamen verder ook Laurens van Lier (PvdA) en Maxim van Luttikhuizen (SP) aan het woord.

Tijdens deze uitzending is er uitgebreid gesproken over de eventuele effecten die de komst van Hornbach zal hebben op de Kuipersdijk, met name gezien het feit dat er minimaal twee ontsluitingen (eventueel ook nog een derde op een later tijdstip) op de Kuipersdijk staan gepland. 

Er werd erkend dat de omwonenden van de Kuipersdijk de afgelopen jaren veel voor hun kiezen hebben gehad: het budgetcentrum, de moskee, KFC en de McDonalds, maar ook de nieuwe derde ingang van de van Heek parkeergarage. Dit alles heeft tot extra verkeersdrukte op de Kuipersdijk gezorgd. 

De aanwezige fracties PvdA en SP gaven aan dat het bij de komst van een dergelijk grootschalig initiatief noodzakelijk is om bewoners er bij te betrokken en gaven aan ook voorstander te zijn van een uitgebreid verkeersonderzoek op de Kuipersdijk.
Presentatie moskee op het voormalige DCW terrein

Vanavond heeft de bouwcommissie een presentatie gegeven van de bouwplannen van de moskee aan de stadsdeelcommissie Oost. De volledige presentatie vindt u hier.

Het betreft een duurzaam gebouw met een organische vorm, passend qua stijl in de omgeving met elementen uit de Nederlandse cultuur.

Het gebouw heeft een BVO van 2700m2 verdeeld over 2 bouwlagen en biedt ruimte voor 1500 gebedsplaatsen. Op piekmomenten (2 keer per jaar) wanneer er ruim 2000 tot 3000 mensen worden verwacht, kunnen andere ruimtes worden hergebruikt als gebedsruimte. De moskee zal een hoogte hebben van 13.5 meter. De minaret, in de vorm van een halve maan, zal een hoogte hebben van maximaal 25 meter.

Voor de bezoekers zijn er 150 parkeerplaatsen bedacht. 38 daarvan zijn gesitueerd achter de moskee (aan de zijde van het Spaansland) en zijn bedoeld voor dagelijks gebruik. Naar verwachting zullen de overige, die zijn gesitueerd aan de zijkant naast de huizen, enkel worden gebruikt bij grote aanloop, zoals tijdens het vrijdagmiddaggebed.

Vanuit de parkeerplaats van de moskee zal er een weg leiden richting het Spaansland dienend als ontsluiting. Aan de Kuipersdijk is er enkel een ontsluiting voor fietsers en voetgangers gepland. Tijdens de 2 piekmomenten zal er met de omliggende scholen en bedrijven worden gesproken om een adequate oplossing te vinden voor het dan optredende parkeerprobleem. Er zullen geen moskee gangers op de parallelweg van de Kuipersdijk parkeren.

De hoofdingang van de moskee is gelegen aan de achterzijde, aan de kant van het Spaansland. De gebedsruimte is een hoge open ruimte met een groot raamoppervlak gericht op de Kuipersdijk Deze ruimte is 's avonds ook verlicht. Aan deze zijde is ook een extra ingang naar de gebedsruimte gepland.

De moskee wil zich profileren als de meest "groene" moskee van Nederland en zet dan ook zwaar in op duurzaamheid. Te denken valt aan zonnepanelen, LED verlichting, warmtepompen, e.d. Het idee is om uiteindelijk volledig zelfvoorzienend te zijn.

Het ontwerp werd algemeen als zeer positief ontvangen. Vrijwel alle leden van de stadsdeelcommissie Oost spraken hun goedkeuring uit voor het ontwerp, maar bleven kritisch op andere punten waaronder het oproep tot gebed. De bouwcommissie heeft haar wens tot dagelijks oproepen tot gebed herhaald, maar wil in gesprek blijven met de omwonenden en verwacht dan ook een positieve uitkomst.

maandag 17 februari 2014

Verslag overleg werkgroep Kuipersdijk - Bouwcommissie Moskee d.d. 10 Februari 2014

10 februari 2014 is er overleg geweest tussen de werkgroep Kuipersdijk en de bouwcommissie van de te bouwen moskee. U kunt het officiële verslag hier lezen.

Tijdens de bijeenkomst heeft de bouwcommissie medegedeeld dat er uit een vijftal potentiële architecten één architect is gekozen, waarna de bouwcommissie ook het winnende ontwerp heeft gepresenteerd. De werkgroep was positief verrast over het ontwerp. De toekomstige moskee zal geen traditionele Ottomaanse moskee zijn, maar zal een modern en organisch ontwerp kennen.

Desondanks heeft de werkgroep nog wel haar zorgen geuit over het voornemen om dagelijks op te roepen tot gebed en de grote hoeveelheid gebedsplaatsen. Het ontwerp gaat uit van 1500 gebedsplaatsen. Hierbij moet worden opgemerkt dat op circa twee feestdagen ook de andere ruimtes zullen worden ingezet gezien er op deze piekmomenten meer dan 1500 bezoekers worden verwacht.

Aanstaande dinsdag zal de bouwcommissie tijdens de openbare stadsdeelvergadering Oost haar ontwerpen presenteren aan de stadsdeelcommissie.

Bericht uit Tubantia: Verzet tegen komst Hornbach

Tubantia bericht vandaag over het verzet van het initiatief overbewinkeling, dat voortkomt uit de detailhandel en waaraan diverse grote retailers verbonden zijn, tegen de komst van een vestiging van Hornbach naar de hoek Zuiderval en de Kuiperdijk. De boodschap van het initiatief is dat de komst van Horn­bach onvermijdelijk ten kos­te zal gaan van de huidige Enschedese de­tailhandel.

Het volledige artikel vindt u hier.

vrijdag 14 februari 2014

Bericht uit Tubantia: "Moskeeontwerp futuristisch"

De Tubantia bericht vandaag over het moskee ontwerp die afgelopen maandag gepresenteerd is tijdens een bijeenkomst van de werkgroep Kuipersdijk met de bouwcommissie, de wijkraad en het stadsdeelmanagement. U kunt het volledige artikel hier lezen.

Tijdens de bijeenkomst heeft de bouwcommissie medegedeeld dat er uit een vijftal potentiële architecten één architect is gekozen, waarna de bouwcommissie ook het winnende ontwerp heeft gepresenteerd. De werkgroep was positief verrast over het ontwerp. De toekomstige moskee zal geen traditionele Ottomaanse moskee zijn, maar zal een modern en organisch ontwerp kennen.

Desondanks heeft de werkgroep nog wel haar zorgen geuit over het voornemen om dagelijks op te roepen tot gebed en de grote hoeveelheid gebedsplaatsen. Het ontwerp gaat uit van 1500 gebedsplaatsen. Hierbij moet worden opgemerkt dat op circa twee feestdagen ook de andere ruimtes zullen worden ingezet gezien er op deze piekmomenten meer dan 1500 bezoekers worden verwacht.

Aanstaande dinsdag zal de bouwcommissie tijdens de openbare stadsdeelvergadering Oost haar ontwerpen presenteren aan de stadsdeelcommissie.

woensdag 12 februari 2014

Bericht uit Tubantia: "Enschede brengt verkeersstromen rond Spaansland dit jaar in beeld"

De Tubantia bericht vandaag over het voornemen van de gemeente Enschede om nog dit jaar de verkeersstromen van de zuidelijke invalswegen volledig in beeld te brengen, waarbij vooral gefocust wordt op de verkeersontwikkelingen op de Zuiderval en de Kuipersdijk.

Het volledige bericht vindt u hier.

De werkgroep Kuipersdijk heeft al sinds de aankondiging van de komst van een moskee op het voormalige DCW terrein bij de gemeente Enschede aangedrongen op een uitgebreid verkeersonderzoek; met name vanwege de verwachte toename van verkeersdrukte, geluidsoverlast en fijnstof. Zie hiervoor ook de volgende artikelen: 'Bericht uit Tubantia: Kuipersdijk steeds drukker' en 'Bericht uit Tubantia: 'Kuipersdijk - Komst van Hornbach moment voor verkeersonderzoek'.

Zij is dan ook blij met de beslissing van de gemeente Enschede om de omwonenden tegemoet te komen en het onderzoek dan ook daadwerkelijk uit te voeren (zie ook het commentaar van Hans Koier,  programmamanager bereikbaarheid van de gemeente Enschede: "De Kuipersdijk bewoners worden min of meer op hun wenken bediend").

De gemeente Enschede hoopt de uitkomsten voor de zomer te kunnen presenteren.

zaterdag 8 februari 2014

Bericht uit Tubantia: 'Kuipersdijk - Komst van Hornbach moment voor verkeersonderzoek’

Tubantia heeft vandaag een artikel gewijd aan de komst van de Hornbach vestiging aan de Kuipersdijk vanuit het perspectief van de bewoners. Het volledige artikel vindt u hier.

De werkgroep Kuipersdijk heeft hierin haar vrees geuit voor de toename van de verkeersdrukte op de Kuipersdijk, met name nu er naast de huidige geplande uitbreidingen van activiteiten rondom de Kuipersdijk (zie ook 'Bericht uit Tubantia: Kuipersdijk steeds drukker') er ook nog een ontsluiting van de Hornbach op de Kuipersdijk is gepland. 

De werkgroep geeft aan dat de komst van Hornbach h èt moment is voor het verkeersonderzoek, welke reeds is toegezegd richting de bewoners.

woensdag 5 februari 2014

Ontsluiting van toekomstige Hornbach vestiging toch op Kuipersdijk!

Bij navraag van de werkgroep Kuipersdijk over de daadwerkelijk ontsluiting van de toekomstige vestiging van Hornbach, heeft de gemeente vandaag de onderstaande toelichting gegeven. Hieruit blijkt dat de gemeente toch voornemens is een ontsluiting te realiseren op de Kuipersdijk.

dinsdag 4 februari 2014

Bekendmaking voornemen vestiging Hornbach op huidige DCW-terrein

Vandaag heeft het college van B&W van de gemeente Enschede de werkgroep Kuipersdijk op de hoogte gebracht dat zij voornemens is om op korte termijn tot een overeenkomst te komen met Hornbach voor een vestiging van de bouwmarkt op het huidige DCW-terrein. 

Het betreft hier het terrein aan de zuidkant van de BP Diekman, de Nettorama en de brandweerkazerne en niet het terrein waar de toekomstige moskee is gepland. Het betreffende persbericht vindt u hier.

vrijdag 31 januari 2014

Bericht uit Tubantia: Kuipersdijk steeds drukker

Tubantia heeft vandaag een artikel gewijd aan de verkeersdrukte op de Kuipersdijk. U vindt het volledige artikel hier.

Hierin wordt in principe de stelling, die de werkgroep Kuipersdijk al een lange tijd heeft ingenomen, bevestigd. Door allerlei maatregelen, waaronder de derde ingang van de Van Heekgarage, is de verkeersdrukte op de gehele Kuipersdijk explosief toegenomen.

Dit zal de komende periode nog veel meer stijgen door de toename aan verkeer vanwege de plannen op het Spaansland, de McDonalds/KFC, de moskee, de verdubbeling van het aantal leerlingen op de scholingsboulevard, maar ook de tijdelijke sluiting van de Westelijke ingang van de Van Heek garage (voor een jaar). De werkgroep Kuipersdijk heeft destijds de noodklok al geluid en heeft dit ook bij de politiek aanhankelijk gemaakt. 

Vanuit de politiek en de gemeente is er gereageerd en heeft men een uitgebreid verkeersonderzoek toegezegd, eventueel gevolgd door adequate maatregelen. Wordt vervolgd dus; het goed nieuws is wel dat er aandacht is voor de problematiek en de gemeente de problematiek ook daadwerkelijk serieus neemt en acties onderneemt. Dat is de afgelopen 30 jaar wel eens anders geweest.

donderdag 23 januari 2014

Verslag overleg werkgroep Kuipersdijk - Bouwcommissie Moskee d.d. 21 November 2013

21 november 2013 is er overleg geweest tussen de werkgroep Kuipersdijk en de bouwcommissie van de te bouwen moskee. U kunt het officiële verslag hier lezen.

Tijdens deze vergadering is er geen nieuwe informatie verstrekt anders dan de mededeling dat men in de finale selectieronde is aangekomen voor een architect. Zij hebben aangegeven te verwachten in de eerst volgende stadsdeel commissie vergadering van 2014 (18 februari 2013) een presentatie te kunnen geven van de kaders en eventuele initiële schetsen van de te bouwen moskee.