dinsdag 4 februari 2014

Bekendmaking voornemen vestiging Hornbach op huidige DCW-terrein

Vandaag heeft het college van B&W van de gemeente Enschede de werkgroep Kuipersdijk op de hoogte gebracht dat zij voornemens is om op korte termijn tot een overeenkomst te komen met Hornbach voor een vestiging van de bouwmarkt op het huidige DCW-terrein. 

Het betreft hier het terrein aan de zuidkant van de BP Diekman, de Nettorama en de brandweerkazerne en niet het terrein waar de toekomstige moskee is gepland. Het betreffende persbericht vindt u hier.

Hieronder vindt u de betreffende mail met aankondiging van verantwoordelijk wethouder J.Hatenboer. Bijgevoegd vindt u ook het betreffende persbericht, het bijbehorende raadsvoorstel en de situatieschets. Hierbij moet worden opgemerkt dat het persbericht aangeeft dat de ontsluiting op de Zuiderval zal plaatsvinden en niet op de Kuipersdijk. De situatieschets schetst echter een ander beeld en toont een ontsluiting op de Kuipersdijk. De werkgroep Kuipersdijk vindt dit verontrustend en heeft dit reeds als opmerking en vraag bij de gemeente Enschede neergelegd.  De gemeente geeft aan dat het volgens haar informatie enkel een ontsluiting op de Zuiderval betreft, maar zal hier officieel op korte termijn op terug komen.

Geachte leden van de wijkraad Zuid-Oost en de werkgroep Kuipersdijk,

Vanmiddag tijdens het reguliere persgesprek maakt het college van B&W bekend dat de gemeente Enschede op zeer korte termijn tot een overeenkomst met Hornbach wil komen voor een vestiging van de bouwmarkt op het huidige DCW-terrein tussen de Kuipersdijk en Zuiderval. We vinden het niet prettig dat u, als direct betrokkene bij dit gebied, deze ontwikkeling uit de krant moet lezen. Daarom stuur ik u deze mail om u alvast te informeren. We sturen u als bijlage het raadsvoorstel en het inrichtingsplan. En het persbericht dat vanmiddag uitgaat. Op 18 februari is het onderwerp geagendeerd voor de Stadsdeelcommissie Oost, waarna we een inloopbijeenkomst organiseren voor de buurt en andere geĆÆnteresseerden. U ontvangt hiervoor te zijner tijd van ons een uitnodiging.

Vestiging Hornbach 
De gemeente Enschede vindt versterken van haar sociaaleconomische positie van de stad erg belangrijk. In dat kader is de gemeente al sinds 2006 in gesprek met Hornbach over een mogelijke vestigingslocatie op de Usseler Es in Enschede. In 2008 heeft de Raad aangegeven weliswaar de werkgelegenheidsvoordelen van een vestiging te zien, maar vanuit ruimtelijke overwegingen de Usseler Es ongeschikt te vinden. Diverse locaties zijn daarna in beeld geweest. Uiteindelijk is de locatie tussen de Kuipersdijk en de Zuiderval, tussen A35 en de brandweerkazerne, waar momenteel de sociale werkvoorziening (DCW) is gevestigd, na een uitvoerige analyse, als mogelijke vestigingsplaats overgebleven. De activiteiten van de DCW zullen na verkoop verhuizen naar een of meerdere andere locaties in Enschede. 
De komst van een grootschalige bouwmarkt op de locatie Kuipersdijk/Zuiderval past in ons detailhandelsbeleid, zorgt voor veel werkgelegenheid, leidt tot hergebruik van de DCW-locatie en past qua ruimte en verkeer. Voorwaarde voor de gemeente is dat de vestiging voor de gemeente financieel neutraal in te passen moet zijn. 
Als u vragen heeft over de ontwikkelingen rondom Hornbach, neem dan contact op met het Stadsdeelmanagement Oost, Wim Waninge (053 481 8447) of Mirjam Tip (053 481 8443). 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Hatenboer
Wethouder Talent- en Stedelijke Ontwikkeling

Hieronder vindt u alle relevante documenten:

  1. Persbericht
  2. Raadsvoorstel
  3. Situatieschets


Geen opmerkingen:

Een reactie posten