woensdag 5 februari 2014

Ontsluiting van toekomstige Hornbach vestiging toch op Kuipersdijk!

Bij navraag van de werkgroep Kuipersdijk over de daadwerkelijk ontsluiting van de toekomstige vestiging van Hornbach, heeft de gemeente vandaag de onderstaande toelichting gegeven. Hieruit blijkt dat de gemeente toch voornemens is een ontsluiting te realiseren op de Kuipersdijk.


Dag ..., 
Zoals gisteren afgesproken ontvang je hierbij een toelichting op de schets die gisteren bij de e-mail was gevoegd over Hornbach. 
Op de schets is aan de noordzijde een rood gearceerde strook te zien. Deze strook is bedoeld als ruimtereservering om in de toekomst de zuidelijke entree te kunnen optimaliseren. Hier is in het verleden onderzoek naar gedaan, maar niet afgerond. De strook is dus niet concreet uitgewerkt. De studie is weer actueel vanwege de verschillende ontwikkelingen in en om de stad zoals de N18, MST, zuidelijke ingang Van Heek. Er is dus behoefte aan een gedegen analyse. 
De ontsluiting van Hornbach is ook te zien op de schets. De hoofdontsluiting (vermoedelijk maakt circa 80% van de bezoekers hiervan gebruik) ligt aan de zuiderval. Daarnaast is er ook een rechtsaf  toegang en rechtsaf uitrit vanaf de Kuipersdijk. 
Het onderwerp staat op de agenda van de stadsdeelcommissie Oost op 18 februari aanstaande. Daarna wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. De werkgroep krijgt hiervoor een uitnodiging. 
Met vriendelijke groet,
...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten