donderdag 3 december 2015

Geluidstest moskee wordt uitgesteld tot volgend jaar

De test met de oproep tot gebed wordt uitgesteld tot volgend jaar. Dit heeft de gemeente besloten na de eerste voorbereidende test met de oproep tot gebed van 25 november jongstleden

Uit de test is namelijk gebleken dat er een veel groter gebied bij de geluidsproef betrokken moest worden. Tijdens de proef, waarbij de luidsprekers op slechts 2.5 meter hoogte geplaatst waren (uiteindelijk zal de hoogte van de luidsprekers veel hoger zijn; wellicht 20 meter), was de oproep tot gebed te horen van de Singel tot aan de Diekman Es en dat zorgde voor veel commotie bij de omwonenden.
Omwonenden van het voormalige DCW terrein vrezen grote overlast wanneer deze oproep dagelijks zal klinken.

Wanneer de test precies wordt gehouden, is nog niet duidelijk.

woensdag 25 november 2015

Voorbereidingen voor "oproep tot gebed" test


Vandaag heeft er een voorbereidende proef van het "oproepen tot gebed" plaatsgevonden op het voormalige DCW terrein op de plek waar het Turks cultureel centrum moet vereisen.

Bij deze voorbereidende proef waren enkel het moskee bestuur, de werkgroep Kuipersdijk en de wijkraad uitgenodigd. Binnenkort zal er een officiële proef plaatsvinden, waarin een grotere hoeveelheid betrokkenen officieel zullen worden uitgenodigd.

Het volume van de proef was echter dusdanig hoog, dat al snel de hele buurt uitliep om verhaal te halen. De oproep tot gebed was tot op de singel hoorbaar.


vrijdag 26 juni 2015

Bericht uit Tubantia: Vrees voor Diekmantaferelen


De heren van de werkgroep Kuipersdijk vinden het tijd om aan de bel te trekken. Een noodkreet. Om­dat ze zich niet echt gehoord en se­rieus genomen voelen in de plannen rond de bouw van een multicultureel centrum met moskee op de hoek Kui­persdijk- Wethouder Beversstraat.

„Open eindjes als te verwachten parkeerproblemen, de omvang van het gebouw en de oproep tot gebed zouden met ons worden besproken voor er 1 meter grond wordt ver­kocht”, zeggen Morgan Breejaart en Herman Stokkers van de werkgroep Kuipersdijk. Nu de Enschedese stich­tingen Selimiye en Anadolu aankon­digden dat ze de grond op Spaans­land voor 1 juli willen kopen, vrezen de werkgroepleden dat ze links en rechts worden gepasseerd.

Lees meer hier.

woensdag 24 juni 2015

Brief werkgroep Kuipersdijk aan de gemeenteraad


De werkgroep Kuipersdijk heeft op 24-06-2015 de volgende brief aan de gemeenteraad gestuurd:

Geachte wethouder, raadsleden en stadsdeelmanagement,

Zoals u in ons vorige schrijven hebt kunnen vernemen zijn er in het traject rondom de bouw van een moskee inclusief cultureel centrum op het voormalige DCW terrein, duidelijke communicatie afspraken gemaakt en zijn er toezeggingen gedaan dat voor eventuele verkoop van de grond alle open einden gedicht zouden worden. Welnu, er zijn nog vele zaken met open einden, die verder besproken dienen te worden tussen omwonenden, moskee bestuur/bouwcommissie en het stadsdeelmanagement.

zondag 21 juni 2015

Brief werkgroep Kuipersdijk aan de gemeenteraad


De werkgroep Kuipersdijk heeft op 21-06-2015 de volgende brief aan de gemeenteraad gestuurd:

Geachte raadsleden/fractievoorzitter,

De werkgroep Kuipersdijk, die in het najaar 2012 in het leven is geroepen door de wijkraad Zuid-Oost Enschede, om omwonenden te vertegenwoordigden in het leefgebied rond de geplande locatie voor de nieuwe moskee, wil u het volgende onder de aandacht brengen.

Videorapportage RTV Oost inzake 'Moskeebestuur wil DCW terrein kopen'

Bericht uit Tubantia: Moskeebestuur wil voormalig DCW-terrein Enschede kopen voor bouw moskee

De Islamitische Stichting Nederland wil het voormalig DCW-terrein aan de wethouder Beversstraat kopen voor de bouw van een moskee en de vestiging van een Turks cultureel centrum. Dat werd vorige week bekend gemaakt in een wijkraadvergadering.

De werkgroep van de wijkraad Zuid-Oost die de activiteiten van de islamitische stichting in de gaten houdt, heeft in een brief aan de Enschedese raadsleden aangegeven dat ze zeer teleurgesteld zijn over de communicatie van het moskeebestuur. De werkgroepleden hebben een lijst met vragen geformuleerd die ze graag beantwoord willen zien. Die vragen gaan over de eisen die de gemeente aan de stichting stelt, over parkeerdruk, over detailhandelactiviteiten en de oproep tot gebed.

Volgens wethouder Jeroen Hatenboer is de grondaankoop op een haartje na geklaard.

Dat meldt TC Tubantia.

woensdag 11 februari 2015

Bouw nieuwe moskee in Enschede nog steeds onzeker, is geld er nou wel of niet?

Hebben de twee moskeeën in Enschede nou wel of niet genoeg geld bij elkaar om de grond te kopen voor een nieuwe moskee? Dat is gisteravond onduidelijk gebleven in de stadsdeelcommissie Oost in Enschede.

Lees meer hier.

Verwarring rond koop grond voor moskee

Er is verwarring ont­staan over de grondaankoop door de Islamitische Stichting Neder­land (ISN) voor de bouw van een Turks Cultureel Centrum Ensche­de, met een moskee op het voor­malige DCW-terrein aan de Kui­persdijk. 

Dat werd gisteravond duidelijk naar aanleiding van vra­gen van Niels van den Berg van Burgerbelangen Enschede (BBE) in de stadsdeelcommissie Oost.

Wethouder Jeroen Hatenboer zei van niets te weten en de ontwik­kelingen af te wachten. „Ik heb van de bouwcommissie verno­men dat de berichten die hierover circuleren niet kloppen. 

Lees meer hier.

dinsdag 10 februari 2015

BBE wil duidelijkheid over koopovereenkomst moskee

De gemeente moet duidelijkheid geven over de afspraken met de moskeebesturen in Enschede over de bouw van de nieuwe moskee aan de Wethouder Beversstraat. Dat vindt BurgerBelangen Enschede. Met de grondaankoop is er nog geen garantie dat er geld is om de moskee te bouwen. Raadslid Niels van den Berg vraagt zich af of de intentieovereenkomst voor de moskee weer met een jaar verlengd moet worden. De overeenkomst was in juni vorig jaar al met een jaar verlengd.

Aankoop grond voor nieuwe moskee gaat door

De besturen van de moskeeën aan de Atjehstraat en de Ledeboerstraat kunnen de grond kopen voor de nieuwe moskee aan de Wethouder Beverstraat. De financiële commissie van de moskeeën heeft de aankoop onderzocht en er goedkeuring aan gegeven.

Voor meer informatie klik hier.