vrijdag 26 juni 2015

Bericht uit Tubantia: Vrees voor Diekmantaferelen


De heren van de werkgroep Kuipersdijk vinden het tijd om aan de bel te trekken. Een noodkreet. Om­dat ze zich niet echt gehoord en se­rieus genomen voelen in de plannen rond de bouw van een multicultureel centrum met moskee op de hoek Kui­persdijk- Wethouder Beversstraat.

„Open eindjes als te verwachten parkeerproblemen, de omvang van het gebouw en de oproep tot gebed zouden met ons worden besproken voor er 1 meter grond wordt ver­kocht”, zeggen Morgan Breejaart en Herman Stokkers van de werkgroep Kuipersdijk. Nu de Enschedese stich­tingen Selimiye en Anadolu aankon­digden dat ze de grond op Spaans­land voor 1 juli willen kopen, vrezen de werkgroepleden dat ze links en rechts worden gepasseerd.

Lees meer hier.

woensdag 24 juni 2015

Brief werkgroep Kuipersdijk aan de gemeenteraad


De werkgroep Kuipersdijk heeft op 24-06-2015 de volgende brief aan de gemeenteraad gestuurd:

Geachte wethouder, raadsleden en stadsdeelmanagement,

Zoals u in ons vorige schrijven hebt kunnen vernemen zijn er in het traject rondom de bouw van een moskee inclusief cultureel centrum op het voormalige DCW terrein, duidelijke communicatie afspraken gemaakt en zijn er toezeggingen gedaan dat voor eventuele verkoop van de grond alle open einden gedicht zouden worden. Welnu, er zijn nog vele zaken met open einden, die verder besproken dienen te worden tussen omwonenden, moskee bestuur/bouwcommissie en het stadsdeelmanagement.

zondag 21 juni 2015

Brief werkgroep Kuipersdijk aan de gemeenteraad


De werkgroep Kuipersdijk heeft op 21-06-2015 de volgende brief aan de gemeenteraad gestuurd:

Geachte raadsleden/fractievoorzitter,

De werkgroep Kuipersdijk, die in het najaar 2012 in het leven is geroepen door de wijkraad Zuid-Oost Enschede, om omwonenden te vertegenwoordigden in het leefgebied rond de geplande locatie voor de nieuwe moskee, wil u het volgende onder de aandacht brengen.

Videorapportage RTV Oost inzake 'Moskeebestuur wil DCW terrein kopen'

Bericht uit Tubantia: Moskeebestuur wil voormalig DCW-terrein Enschede kopen voor bouw moskee

De Islamitische Stichting Nederland wil het voormalig DCW-terrein aan de wethouder Beversstraat kopen voor de bouw van een moskee en de vestiging van een Turks cultureel centrum. Dat werd vorige week bekend gemaakt in een wijkraadvergadering.

De werkgroep van de wijkraad Zuid-Oost die de activiteiten van de islamitische stichting in de gaten houdt, heeft in een brief aan de Enschedese raadsleden aangegeven dat ze zeer teleurgesteld zijn over de communicatie van het moskeebestuur. De werkgroepleden hebben een lijst met vragen geformuleerd die ze graag beantwoord willen zien. Die vragen gaan over de eisen die de gemeente aan de stichting stelt, over parkeerdruk, over detailhandelactiviteiten en de oproep tot gebed.

Volgens wethouder Jeroen Hatenboer is de grondaankoop op een haartje na geklaard.

Dat meldt TC Tubantia.