woensdag 24 juni 2015

Brief werkgroep Kuipersdijk aan de gemeenteraad


De werkgroep Kuipersdijk heeft op 24-06-2015 de volgende brief aan de gemeenteraad gestuurd:

Geachte wethouder, raadsleden en stadsdeelmanagement,

Zoals u in ons vorige schrijven hebt kunnen vernemen zijn er in het traject rondom de bouw van een moskee inclusief cultureel centrum op het voormalige DCW terrein, duidelijke communicatie afspraken gemaakt en zijn er toezeggingen gedaan dat voor eventuele verkoop van de grond alle open einden gedicht zouden worden. Welnu, er zijn nog vele zaken met open einden, die verder besproken dienen te worden tussen omwonenden, moskee bestuur/bouwcommissie en het stadsdeelmanagement.

Mede in dit kader willen wij het volgende voorstel doen:

Wij pleten voor een verlenging van de intentieovereenkomst met een half jaar. Dit half jaar kan vervolgens gebruikt worden voor een verdere invulling van de voorwaarden en het opnieuw starten van constructief overleg met de omwonenden, via werkgroep Kuipersdijk. Wij denken dat dit de onmiddellijke druk bij alle partijen wegneemt, hetgeen het overleg en de uiteindelijke uitkomst ten goede zal komen.

Met vriendelijke groet,

de werkgroep.Tom Bruggeman, Morgan Brejaart en Herman Stokkers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten