vrijdag 29 januari 2016

Persbericht van de gemeente: stadsdeelcommissie Oost verplaatst van 2 februari naar 9 februari

Enschede, 29 januari 2016


Stadsdeelcommissie Oost verplaatst naar 9 februari

In tegenstelling tot eerdere berichten vergadert de stadsdeelcommissie Oost niet op 2 februari maar een week later op dinsdag 9 februari. Op de agenda staat dan het Turks Cultureel Centrum dat mogelijk aan de Kuipersdijk wordt gevestigd. De uitkomsten van de onlangs gehouden ‘geluidsproef oproep tot gebed’ en de concept-kadernotitie worden dan met de stadsdeelcommissie besproken. Omwonenden worden op donderdag 4 februari over beide onderwerpen geïnformeerd door de gemeente tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis.

donderdag 28 januari 2016

Belangrijk data en informatie inzake Turks Cultureel Centrum

MAANDAG 01-02-2016Bespreking concept kadernotitie en uitkomsten Geluidsproef
Lokatie en tijdstip: -
Deelnemers: Wijkraad Zuidoost , werkgroep Kuipersdijk, bouwcommissie TCC en gemeente

DONDERDAG 04-02-2016Informatiebijeenkomst kadernotitie en uitkomsten Geluidsproef.
De gemeente organiseert deze bijeenkomst en geeft uitleg.
Lokatie en tijdstip: 19:00 uur stadhuis Langestraat
Deelnemers: Openbaar, iedere geïnteresseerde kan hieraan deelnemen en mee praten.

DINSDAG 9-2-2016
Besluitvorming door de stadsdeelcommissie Oost.
Hier worden de raadsleden (die uiteindelijk de beslissing moeten nemen) geïnformeerd
Lokatie en tijdstip: 19:30 Service Centrum Oost (tegenover de Miro)
Deelnemers: Openbaar, HIER KAN MEN INSPREKEN.

Spreektijd dient uiterlijk maandag 08-02-2016 voor 10:00 aangevraagd te worden via b.v.eerde@enschede.nl

REACTIE OP CONCEPT KADERNOTITIEVanaf 04-02-2016 heeft u 2 weken de tijd ( tot 18-02-2016) om uw reactie in te dienen via reactieoptcc@enschede.nl

Vanaf deze bijeenkomst kunt u de kadernotitie inzien op internet via http://www.enschede.nl/oost


zaterdag 23 januari 2016

Werkgroep Kuipersdijk is boos; geluidsproef een farce

Vanmiddag heeft de gemeente de proef van oproep tot gebed uitgevoerd. De gemeente heeft de oproep op 5 verschillende geluidssterktes laten horen en heeft de omwonenden om hun mening gevraagd.

Bij aankomst op het terrein zelf bleek dat de gemeente de luidsprekers slechts op 3 meter hoogte had geplaatst, terwijl de uiteindelijke hoogte minimaal 12 meter zal zijn. Hierop heeft de gemeente besloten een hoogwerker te huren en de luidsprekers op de juiste hoogte te plaatsen.

Tijdens de proef bleek dat de gemeente bij lange na niet de uiteindelijke geluidssterkte zou laten horen. Geen enkele van de 5 verschillende geluidssterkte kwamen overeen met de geluidssterkte zoals die te horen was tijdens de voorgaande proef en ook niet met de geluidssterkte zoals die zal zijn in de uiteindelijke situatie. Bij navraag werd als commentaar gegeven dat de sterkte wel degelijk gelijk was aan de voorgaande proef van december.

Veel omwonenden protesteerden hierop en besloten de proef en het terrein te verlaten. De werkgroep is erg boos op deze gang van zaken en beschuldigd de gemeente van misleiding:
Een schandelijke vertoning.Voor de bühne heeft de gemeente een geluidsproef uitgevoerd, die totaal onvergelijkbaar was met de voorgaande test. De belofte was dat de test minimaal 1x op hetzelfde geluidsniveau plaats zou vinden.Dat is gedaan....beweerde de gemeente, alleen de vorige keer braken de glazen in de kast bij omwonenden thuis en bij deze proef hadden zij er een gehoorapparaat bij nodig. De werkgroep kuipersdijk voelt zich zwaar belazerd en zal zéker aandringen op een proef zoals zij die was overeengekomen met de gemeente!

Tijdens de proef van december was de oproep tot gebed te horen tot in de verre omtrek. Bewoners van de Singel als ook bewoners van de Diekman Es tot aan de Brinkstraat hebben destijds gemeld dat de oproep ook voor hen duidelijk hoorbaar was. Tijdens de proef van vandaag was de geluidssterkte aanzienlijk lager. U kunt de voorgaande proef nogmaals hier na luisteren en zelf uw conclusies trekken:Buurt zet woning ‘te koop’ uit protest tegen oproep tot gebed in EnschedeBewoners van de Kuipersdijk in Enschede hebben hebben borden ‘te koop’ bij hun huizen gezet. Daarmee protesteren ze tegen de plannen om vanaf een nog te bouwen moskee dagelijks op te roepen tot gebed.

Zie ook bericht in Tubantia!

vrijdag 22 januari 2016

Bijeenkomst in Enschede over oproep tot gebed moskee druk bezocht

Gisteravond hebben ruim 150 omwonenden de informatiebijeenkomst bezocht die werd georganiseerd door de werkgroep Kuipersdijk.

Deze avond werd gehouden in aanloop naar de test van de oproep tot gebed, die aanstaande zaterdag wordt gehouden. Tijdens deze avond werden de omwonenden geïnformeerd over de status tot nu toe en werd het proces met betrekking tot de oproep tot gebed test uiteengezet. Omwonenden konden hun mening ventileren en vragen stellen.

De werkgroep was verheugd door de zeer hoge opkomst. De opkomst was zodanig groot dat het speeltuingebouw al snel te klein bleek. Naast de 150 omwonenden die binnen een plek hebben kunnen bemachtigen, waren er ook veel omwonenden vanwege gebrek aan ruimte niet in staat om de bijeenkomst bij te wonen. 

Speciaal voor hen is besloten de bijeenkomst aanstaande zaterdag 23 januari om 10:00 's morgens, voorafgaand aan de proef van het oproep tot gebed, nogmaals te houden.

De werkgroep biedt hiervoor hun verontschuldigingen aan en hoopt deze mensen morgenvroeg alsnog te kunnen verwelkomen. Daarnaast wil zij nogmaals benadrukken dat het van groot belang is om zaterdag de oproep tot gebed test bij te komen wonen en de reactiekaarten in te vullen.

donderdag 14 januari 2016

Uitnodiging geluidsproef gebedsoproep Turks Cultureel Centrum

Op zaterdag 23 januari aanstaande zal er een geluidsproef voor de gebedsoproep worden gehouden van 13:00 tot ongeveer 13:30.

Op 10 plekken in de directe omgeving zullen meetposten zijn waar u via reactiekaarten kunt aangeven hoe u de verschillende geluidsniveau (de gebedsoproep zal tijdens de test op 5 geluidsniveaus worden afgespeeld) ervaart. Hieronder vindt u een kaart meet daarop alle meetpunten. De roze cirkel geeft aan welke omwonenden expliciet zijn uitgenodigd voor de proef. Het staat u echter vrij om hierbij aanwezig te zijn en te reageren.Iedereen kan deelnemen aan de proef. Op de reactiekaart wordt gevraagd naar de postcode zodat in de resultaten kan worden verwerkt waar de mensen vandaan komen die aan de proef deelnemen.

Hoe kunt u meedoen?
Als u wilt deelnemen meldt u zich dan voor 13:00 bij een van de meetposten in het gebied. U krijgt daar de reactiekaarten overhandigd. Op iedere meetpost zijn medewerkers aanwezig die aangeven wanneer welk geluidsniveau start en nu en iedere ronde de reactiekaarten inzamelen.

U kunt zelf kiezen naar welke geluidspost u gaat. Het advies is om te kiezen voor de post die het dichtst bij uw woning ligt, omdat u daar het best het effect van de gebedsoproep in de buurt van uw eigen woning ervaart.

Volgende stappen!
Alle voorwaarden voor de vestiging van het TCC, dus ook de afspraken over de gebedsoproep, worden vastgelegd in een kadernotitie. Deze notitie is de basis voor het College om een beslissing te nemen over het doorlaten gaan van de koopovereenkomst en het vervolgens opstellen van een voorstel aan de Raad over het wijzigen van het bestemmingsplan. Met de wijkraad Zuid-Oost Enschede en de bewonerscommissies Kuipersdijk is afgesproken dat ook uw reactie op de kadenotitie belangrijk is.

Informatiebijeenkomst kadernotitie
Binnenkort is er een informatiebijeenkomst over de kadernotitie. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van de geluidsproef gepresenteerd en ook wordt de kadernotitie verder toegelicht. U ontvangt een aparte uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst. In die uitnodiging vindt u dan ook meer informatie over het vervolgproces rondom de besluitvorming door het College en de Raad.

Hier vindt u de volledige brief zoals verstuurd aan de betrokken omwonenden.