vrijdag 29 januari 2016

Persbericht van de gemeente: stadsdeelcommissie Oost verplaatst van 2 februari naar 9 februari

Enschede, 29 januari 2016


Stadsdeelcommissie Oost verplaatst naar 9 februari

In tegenstelling tot eerdere berichten vergadert de stadsdeelcommissie Oost niet op 2 februari maar een week later op dinsdag 9 februari. Op de agenda staat dan het Turks Cultureel Centrum dat mogelijk aan de Kuipersdijk wordt gevestigd. De uitkomsten van de onlangs gehouden ‘geluidsproef oproep tot gebed’ en de concept-kadernotitie worden dan met de stadsdeelcommissie besproken. Omwonenden worden op donderdag 4 februari over beide onderwerpen geïnformeerd door de gemeente tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis.

De verplaatsing van de vergadering was nodig omdat op de oorspronkelijke vergaderdatum van 2 februari noch het traject inzake het Turks Cultureel Centrum, noch het traject rondom het asielzoekerscentrum voldoende afgerond was om in de stadsdeelcommissie van 2 februari te  worden behandeld. De vergadering van de stadsdeelcommissie op 9 februari begint naar verwachting om 19:30 uur en wordt gehouden in de Burgerzaal van het stadhuis.

Bijeenkomst Turks Cultureel Centrum
Op donderdag 4 februari worden omwonenden geïnformeerd over de uitkomsten van de geluidsproef en de concept-kadernotitie. Deze kadernotitie gaat in op een viertal thema’s: vormgeving gebouw, ontsluiting en parkeren, gebedsoproep en functies van het gebouw. De Kadernotitie vormt de basis voor de koopovereenkomst en het bestemmingsplan.
De dinsdag erna (dus 9 februari) zal de concept-kadernotitie in de stadsdeelcommissie Oost worden besproken. Op basis van de politieke opmerkingen in de stadsdeelcommissie zal het college waar nodig aanpassingen doen. Naar verwachting komt de definitieve kadernotitie op de agenda van de stadsdeelcommissie Oost van dinsdag 22 maart en daarna in de eerstvolgende raadsvergadering ter vaststelling. In de stadsdeelcommissie Oost kunnen belanghebbenden gebruik maken van hun spreekrecht. 

AZC Eschmarkerveld
De bestuursovereenkomst met het COA wordt vandaag aangeboden aan de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders. Hoewel het college bevoegd is, kan de gemeenteraad via een motie nog een zienswijze uitbrengen. De eerste politieke behandeling van de bestuursovereenkomst zal waarschijnlijk plaatsvinden in de stadsdeelcommissie Oost. Een datum daarvoor is nog niet bekend.

Stadsdeelcommissie West
Als gevolg van het verplaatsen van de stadsdeelcommissie Oost naar 9 februari, wordt de stadsdeelcommissie West (oorspronkelijk gepland op dinsdag 9 februari) verplaatst naar dinsdag 16 februari. Alle vergaderingen van gemeenteraad en stadsdeelcommissie worden aangekondigd in de Huis aan huis Enschede (gemeentelijke bekendmakingen). U vindt de vergaderingen en de bijbehorende agenda’s ook op www.raad053.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten