zaterdag 6 februari 2016

Belangrijk: verplaatsing lokatie stadsdeelcommissie 09-02-2016 naar stadhuis!

Dinsdag 9 februari 19:15 Stadsdeelcommissie Oost Op het stadhuis, Langestraat 24, 7511HC Enschede

Vraagt u inspreek tijd aan voor 9 februari? meld dit dan voor maandag 8 februari 10:00!
Aanmelding:  b.v.eerde@enschede.nl


Enkele tips voor het inspreken vindt u hier onder.

-        Bepaal wat de belangrijkste punten zijn die u wilt maken en schrijf uw betoog dan uit. 
Dit helpt om niet af te dwalen van de kernboodschap en om binnen de tijd te blijven. 
Bovendien helpt een geschreven tekst als u later een geschreven zienswijze over bijvoorbeeld het bestemmingsplan wilt indienen.

-        Onderstreep de belangrijkste punten. 
Als de voorzitter u vraagt om af te ronden dan kunt u geen heel verhaal meer houden maar toch nog dat ene punt dat u echt wilt noemen meegeven. Het beste is op dat moment u voors en tegens te herhalen als conclusie.

-        Richt u tot het juiste orgaan. 
De wethouder zit als bestuurder aan tafel namens het college maar het zijn de raadsleden die moeten stemmen over de kaders en het uiteindelijke bestemmingsplan. U kunt dan prima beginnen met geachte of beste raadsleden/ wethouder. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met informatie verstrekt door de gemeente, dan kunt u de wethouder hier op aanspreken.

-        Heeft iemand anders een punt genoemd waar u het mee eens bent? Dan kunt u ook volstaan door te melden dat u zich bij die inspreker aan sluit. Hierdoor hoeft u dat punt niet nogmaals uitvoerig te behandelen en heeft u meer tijd voor andere zaken die u zelf nog belangrijk vindt.

-        Heeft iemand iets gezegd waar u het niet mee eens bent? Dat mag u prima zeggen maar ga niet in discussie met een andere inspreker. Iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te laten horen en het is aan de raadsleden om die meningen te wegen om tot een besluit te komen.

-        Voorkom zoveel mogelijk krachttermen of schuttingtaal. Het is prima om een gevoel van onbehagen of boosheid te tonen maar naar stem verhef wil niet iedereen luisteren. Het zal een drukke avond worden en iedereen die dat wil moet de gelegenheid krijgen om netjes zijn/haar verhaal te kunnen doen.

Zit u er bij als toehoorder?

Blijf dan ook vooral toehoorder. Het is verleidelijk om te klappen of te roepen als u het ergens eens of niet eens mee bent. 
Maar rumoer in de zaal verstoort de vergadering en kan ertoe leiden dat het verhaal van insprekers, raadsleden en wethouder(s) niet gehoord wordt. 

Het is ook altijd mogelijk om raadsleden na de vergadering nog persoonlijk te spreken of daar een afspraak mee te maken.

BELANGRIJK:

Door in grote getalen aanwezig te zijn laat u al merken dat u betrokken bent en insprekers steunt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten