maandag 15 februari 2016

Brief werkgroep Kuipersdijk aan raadsleden: Geluidstest Azan 12 februari 2016

Beste raadsleden en fractievoorzitters,

De werkgroep Kuipersdijk aangaande het initiatief moskee heeft naar aanleiding van de geluidstest op vrijdag 12 februari het volgende voor u op een rijtje gezet.

25 november 2015 heeft de gemeente Enschede een geluidsproef met de Azan op locatie gedaan. 
Na zeggen is zij begonnen met een "héél" hoog geluidsniveau en heeft zij uiteindelijk afgeschaald naar 70dB. 
Deze 'afschaling' was overigens nauwelijks waarneembaar en 70dB was zo hard, dat zelfs projectmanager Erik Rouwette schrok van het hoge geluidsniveau.

Voor de officiële proef op 23 januari 2016, zijn ruim 1350 (geen1800) brieven verspreid in het aangegeven gebied. Daaronder zijn ook de vele bedrijfspanden meegerekend.
Wat ons opviel is dat er ander geluidsapparatuur werd gebruikt dan bij voorgaande test.
's Morgens heeft de gemeente de test (die reeds op 25 november 2015 was gedaan juist ter voorbereiding van de officiële proef!) nog even voor de zekerheid (?) getest op vliegbasis Twente.

De test begint en we vangen aan met het eerste geluidsniveau van de vijf geluidsniveaus die ze willen testen.
Het eerste niveau was op een verbazingwekkend laag volume, een die niet was gecommuniceerd met de werkgroep en nooit is aangedragen als een mogelijke optie. 
Vervolgens vangt men aan met het tweede geluidsniveau, deze was weliswaar harder dan het voorgaande maar was ook op een niveau die niet was aangedragen als een optie.

Het derde geluidsniveau volgde. 
Deze begon een volume te krijgen die er op wees dat we nu eindelijk gingen toewerken naar een volume zoals we die tijdens de eerdere test hadden gehoord.
Tot grote verbazing deelde dezelfde projectmanager, die de vorige keer zo schrok van het volume, mee dat dit tevens het hoogste geluidsniveau was. 
De 70dB was bereikt en de bij laatste twee niveaus zou het volume weer omlaag gaan.
Alle mensen die de test ook in november hadden meegemaakt keken elkaar verbaast aan en konden niet aan de indruk ontkomen dat zij niet serieus genomen werden.

De werkgroep Kuipersdijk was alles behalve content met deze proef. Het volume bij een dB meer of minder is ongetwijfeld te verwaarlozen,
maar hier hadden we het over een volumeverschil die wel vele malen lager lag dan het "afgeschaalde" volume in november.

De werkgroep heeft na afloop van deze test een professionele dB-meter gehuurd en heeft de test een dag later in het klein herhaald. 
Een van de leden van de werkgroep is met een megafoon gaan staan op de plaats waar de speakers stonden en de ander op de plek waar men de dag ervoor stond te meten. 
De megafoon werd rechtstreeks gericht op de dB-meter, zodat het volume niet in andere richting verloren zou gaan. De megafoon met de Azan werd aangezet. 
Deze joelde door de wijk zoals wij dat in november hadden meegemaakt, dus vele malen harder dan we de dag van tevoren hadden gehoord. Wat gaf de dB-meter aan? 67dB!
De werkgroepleden keken elkaar verbijsterd aan en zijden bijna in koor  'dit kan niet waar zijn'!

Na een paar dagen gediscussieerd te hebben en vergaderd te hebben met de wijkraad, waren wij het erover eens, we gaan een vergunning aanvragen voor een nieuwe geluidstest.
We hebben de stadsdeelmanager Brands gebeld en de aanvraag gedeponeerd.
Na twee dagen werd de werkgroep door de wethouder gebeld met de melding dat de gemeente medewerking zou verlenen, mits de werkgroep alles zou regelen en een erkende instantie in de arm zou nemen.
Dat heeft zij vervolgens gedaan. Een professioneel geluidsstudio werd ingehuurd en het akoestische onderzoeksbureau Tideman, die geregeld opdrachten uitvoert voor de gemeente, werd ingeschakeld.

Drie geluidsniveaus werden afgespeeld. 63dB en 67dB waar de woordvoerder van de moskee, de heer Sonmez bereid was naar 'af te schalen' en de 70dB die volgens onze wethouder maximaal is toegestaan.

Ter informatie: Wanneer er wordt gesproken over een dB niveau, is de referentie altijd de gevel van de eerste woning en niet op een willekeurige afstand vanaf de speaker!

Al deze drie volumestanden waren snoeihard, net zoals in november en leken niet op het volume die bij de 'officiële' test ten gehore waren gelegd.
De dB-meter die als extra controle diende bij de gevel van eerste woning gaf 73 à 74dB aan, een afwijken naar boven die keurig overeenkomt met de berekening als je rekening moet houden met het reflectie geluid van een pand (technische verdubbeling).
Wat ook heel sterk naar voren kwam is dat het gehoor zelf deze verdubbeling nauwelijks kan waarnemen!

Met andere woorden, het verhaal dat er in november is afgeschaald met enkele dB's en dat de officiële test daarom waarschijnlijk "gevoelsmatig" zachter was ten opzichte van november is een uiterst vreemd gegeven. 
Ook het coulante gebaar dat het moskee bestuur (ondanks de landelijke norm 70dB blijkt te worden volgens de heer Elvan Sonmez) bereid is af te schalen naar 67dB en héél misschien wel naar 63dB, is voor de omgeving een regelrechte aanfluiting.

Op de vraag die de werkgroep 3x over heeft gesteld aan de projectmanager, waarom op de bewuste zaterdag 23 januari 2016 andere apparatuur is gebruikt en deze opnieuw werd ingeregeld op vliegbasis Twente terwijl dat 25 november 2015 was gedaan, is nooit antwoord gekomen.
Ook hebben wij geen antwoord gekregen op de vraag waarom niet dezelfde apparatuur is gebruikt als op 25 november 2015, immers deze was getest en ook de stand van de volumeknop was bekend.

De reactie van de gemeente, dat tijdens de 'officiële' test op 23 januari 2016 toch echt exact hetzelfde volume was bereikt als op 25 november 2015 geeft dus meer dan te denken!

Het rapport van Tideman ziet u binnen afzienbare tijd tegemoet.
In tegenstelling tot het rapport van 23 januari 2016, zal dit verslag wel volledig zijn en zo zijn opgesteld dat een externe partij altijd één op één deze test kan herhalen.Hopelijk heeft de werkgroep u hiermee voldoende geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Werkgroep Kuipersdijk

Herman Stokker, Tom Bruggeman en Morgan Brejaart

2 opmerkingen:

  1. Geachte commissie, Dat jullie goed werk doen wisten wij al,maar het gaat niet om de decibels;Het gaat om de inhoud van de oproep.Geen geluid is dus beter en nog beter is geen moskee.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. MH, Van diverse kanten krijg ik de opmerking dat er te weinig contactinformatie komt.Vooral nu we al met de rug tegen de muur staan zou een veelvuldige berichtgeving wel moeten.

    BeantwoordenVerwijderen