donderdag 4 februari 2016

Persbericht van de gemeente: Informatiebijeenkomst bewoners over moskee aangepast

Enschede, 4 februari 2016

Informatiebijeenkomst bewoners over moskee aangepast
Thema gebedsoproep niet besproken

Vanavond (4 februari) wordt een informatiebijeenkomst voor bewoners over de concept kadernotitie gehouden. Onder vier thema’s in de concept kadernotitie zijn afspraken opgenomen voor de vestiging van een nieuwe moskee met verenigingsgebouw. Eén thema is afspraken over de gebedsoproep. Door ontwikkelingen (zoals hieronder beschreven) is het nu niet mogelijk inhoudelijke afspraken over frequentie en geluidsniveau van de gebedsoproep in de kadernotitie op te nemen. Dit betekent dat op de bijeenkomst vanavond de gebedsoproep niet wordt besproken. Over de andere thema’s vormgeving van het gebouw en kavel, ontsluiting en parkeren, verenigingswinkel, kantine en woning worden belangstellenden wel geïnformeerd

Opzet van de geluidsproef van 23 januari
Zaterdag 23 januari was er een geluidsproef voor de gebedsoproep van de moskee.
De proef bestond uit twee delen: een objectieve geluidsmeting (het aantal decibellen op de dichtstbijzijnde woninggevel) en een ervaringsdeel (hoe werd het geluid door de bewoners ervaren). De afgelopen weken is er onduidelijkheid bij omwonenden gerezen of het hardste geluidsniveau van de geluidsproef van 23 januari wel 70 decibel (db) op de dichtstbijzijnde gevel was. Aanleiding hiervoor is dat de 70 db van een voorbereidende test in november vorig jaar door de omwonenden als veel krachtiger werd ervaren.

Nieuw aanbod aan wijkraad en werkgroep Kuipersdijk
De gemeente wil voorkomen dat er in de gesprekken over afspraken voor de gebedsoproep onduidelijkheid bestaat over de objectieve meetgegevens. De wijkraad en werkgroep mogen daarom een door de overheid gecertificeerd bureau selecteren dat objectief zal vaststellen wat 70 db is op de dichtstbijzijnde gevel. De wijkraad zuidoost Enschede en werkgroep Kuipersdijk zijn opdrachtgever van deze geluidsproef. De gemeente zal dit onderzoek financieren.

Bij de wijkraad en werkgroep bestaat ook de wens om het belevingsonderzoek opnieuw uit te voeren. De gemeente staat hier positief tegenover, maar zal dit niet zelf gaan organiseren. De gemeente zal wel faciliteren dat het geluidsbureau dat bovengenoemde test uitvoert ook het geluidsdeel van het belevingsdeel zal uitvoeren. Het is aan de wijkraad zuidoost Enschede en werkgroep Kuipersdijk om zelf het belevingsonderzoek te organiseren.


De (nieuwe) geluidstest moet plaatsvinden voor 15 maart aanstaande. De uitkomsten kunnen dan worden meegenomen in de behandeling van de definitieve kadernotitie in de Stadsdeelcommissie Oost van 22 maart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten