maandag 21 maart 2016

Laatste kans voor aanvragen spreektijd stadsdeelcommissie Oost

Morgenavond vindt de vergadering van stadsdeelcommissie Oost over het TCC Enschede plaats in het stadhuis. Dit is tevens uw laatste kans om in te spreken en commentaar te leveren op de kadernotitie alvorens deze in de officiële raadsvergadering van 18 april 2016 zal worden behandeld. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

vrijdag 18 maart 2016

Reactie op (laatste) kadernota van omwonende

Hieronder een reactie van een bewoner van de Kuipersdijk (naam bekend bij redactie):

Geachte Burgemeester, Raadsleden, Wethouders en overige lezers,  
Wij zijn de beschuldigingen meer dan zat. WIJ zouden niet voor rede vatbaar zijn en WIJ zouden geen concessie willen doen??? 
In de afgelopen 20 jaar werden zonder goed overleg veranderingen door onze strot gedrukt en hebben wij alleen maar concessies gedaan.

woensdag 16 maart 2016

Officiele reactie werkgroep Kuipersdijk op kadernotitie

Op basis van de kadernotitie en gesprekken met het college van B&W heeft de werkgroep Kuipersdijk een officiële reactie gegeven, waarin zij haar teleurstelling uit op het proces en de uitkomst van de afgelopen 3 jaar:

Geacht college en raadsleden, Eind 2012 is de werkgroep Kuipersdijk opgericht tijdens een bijeenkomst over de te bouwen moskee. We zijn aan het project begonnen met de gedachte om in goed overleg tot een dialoog te komen en voor alle partijen een aanvaardbare uitkomst proberen te behalen. 

Persoonlijke reactie lid werkgroep Kuipersdijk op kadernotitie

Hieronder vindt u een persoonlijke reactie van een van de leden van de werkgroep Kuipersdijk op de kadernotitie:

Stadsdeelcommissie Oost 22 maart 2016: Kadernota "Moskee met verenigingsgebouw"

De gemeenteraad van Enschede heeft in 2013 onder voorwaarden ingestemd met de verkoop van een kavel voor een nieuwe moskee met verenigingsgebouw te bouwen op de hoek van de Wethouder Beversstraat en de Kuipersdijk.

Het college kreeg de opdracht een aantal onderwerpen nader uit te werken of te onderzoeken. Het ging daarbij om: (1) de financiering van de bouw; (2) het ontwerp; (3) de verkeersafwikkeling en parkeren; (4) het geluid en (5) de overige (onderschikte) functies.

Hiertoe is een zogenaamde kadernotitie opgesteld. In deze kadernotitie zijn deze onderwerpen, met uitzondering van de financiering, uitgewerkt. Na instemming van de raad kan de koopovereenkomst worden afgesloten en worden gestart met de bestemmingsplanprocedure en beeldkwaliteitskader. Over de financiering wordt de raad apart en vertrouwelijk geïnformeerd.

U kunt deze kadernotitie, inclusief alle bijlagen, hier vinden.

In stadsdeelcommissie Oost d.d. 22 maart 2016, welke plaatsvindt op het stadhuis, zal deze kadernotitie worden besproken. Dit is tevens uw laatste kans om in te spreken en commentaar te leveren op de kadernotitie alvorens deze in de officiële raadsvergadering van 18 april 2016 zal worden behandeld. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

maandag 14 maart 2016

BELANGRIJKE DATUM: Dinsdag 22 maart vergadering Stadsdeelcommissie Oost om 19:30

Dinsdag 22 maart vergadering Stadsdeelcommissie Oost om 19:30

Deze avond bied u de laatste gelegenheid om 5 minuten in te spreken, als u uw zienswijze wil delen met raadsleden ten aanzien van het initiatief moskee.

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

Wij adviseren u om uw betoog goed voor te bereiden en deze ruim binnen de 5 minuten te houden. Dit voorkomt dat de voorzitter u tijdens uw spreektijd kan onderbreken.

Dit is de allerlaatste kans om gebruik te maken van uw spreekrecht. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

Adres: stadhuis.....