vrijdag 18 maart 2016

Reactie op (laatste) kadernota van omwonende

Hieronder een reactie van een bewoner van de Kuipersdijk (naam bekend bij redactie):

Geachte Burgemeester, Raadsleden, Wethouders en overige lezers,  
Wij zijn de beschuldigingen meer dan zat. WIJ zouden niet voor rede vatbaar zijn en WIJ zouden geen concessie willen doen??? 
In de afgelopen 20 jaar werden zonder goed overleg veranderingen door onze strot gedrukt en hebben wij alleen maar concessies gedaan.

Het zwembad heeft een buitenbad gekregen. Dit geeft veel lawaai dat enigszins gedempt wordt door een geluidswal maar doordat er een grote opening is aan de zijkant (Kuipersdijk) hebben de huizen die daar tegenover staan extreem veel lawaai, dat zelfs in de achtertuin te horen is. Echter, het ons beloofde wandelpad tussen het zwembad en de voetbalvelden is nooit gekomen. 
Wij hebben een scholingsboulevard gekregen waardoor wij nu, zelfs op de stoep, op moeten passen om niet omvergereden te worden door de scholieren. En dan het spoor van vuil dat zij achter hen laten in de vorm van etenswaren en/of lege verpakkingen die zelfs in onze voortuinen belanden. Regelmatig zijn de bewoners uit eigen initiatief bezig het vuil voor hun deuren (Gemeente grond) op te ruimen. Heeft de Gemeente de voorgestelde afvalbakken geplaatst: Nee. 
Dagelijks ruiken wij de vette stank van de McDonalds en de KFC. Door de extra gronddruk door de kantoorpanden aan de Zuiderval, Van der Valk, Brandweerkazerne, Autobedrijven, de Praxis en de Nettorama is het waterniveau over de jaren zodanig gestegen dat er nu enorme plassen water op het gazon in de achtertuinen liggen en onze groentes nu wegrotten. De Gemeente gaat nu eindelijk, na herhaaldelijke verzoeken van onze kant, een sloot graven. Hopelijk zal dit voldoende breed en diep blijken wanneer de Moskee gebouwd gaat worden i.v.m. nog meer gronddruk. Straks komt er nog Hornbach erbij. Allemaal zaken waar wij niet om gevraagd hebben maar wel invloed heeft op ons leefgenot. En toch beweert men dat WIJ geen concessies doen??? 
De Kuipersdijk is extreem druk aan het worden. Opvallend aan de rapporten is dat er alleen in de ochtend- en middagspits gemeten is maar niet tussen de middag, dit blijk toch ook een tijdstip te zijn wanneer iedereen “ergens” heen moet rijden. Met name op vrijdag is het dan druk omdat veel mensen vaak vrij zijn (ATV-dag) en dan boodschappen doen. Vreemd genoeg heb ik enkele keren mensen zien lopen die bezig waren met metingen tijdens de vakantieperiode waardoor er m.i. geen goed beeld van het verkeersaanbod komt. 
Dus hoezo doen de mensen van de Kuipersdijk geen concessies? Ik denk dat wij meer dan ons deel hebben gehad, meer dan menig andere buurt in Enschede. 
De heer Hatenboer heeft vanaf het begin vage beweringen gedaan en veel insinuaties. Wanneer hij verslag doet in de krant dan is het altijd in de zin van “Dat wij er wel uitkomen”, “De bewoners komen er wel uit met het Moskeebestuur”, enz. Maar daadwerkelijke communicatie: ho maar. Meer waren de bijeenkomsten om wat kenbaar te maken. Bewoners konden toehoren maar mochten geen discussie aan. Dan wordt er ineens een “spel-avond” georganiseerd waarbij bewoners de prioriteiten kunnen kiezen uit een lijst van geplande projecten van de Gemeente. Had weinig met de Moskee van doen. Bewoners ervaren dat bij vragen aan de heer Hatenboer, je vaak op een arrogante manier toegesproken wordt alsof je een kind bent die gerustgesteld moet worden. Je krijgt niet de kans om je zin af te maken want de heer Hatenboer weet wel wat je wil vragen en zegt dat het allemaal aan de orde komt. 
Hij beweert voor de bewoners te zijn, maar is meer bezig zijn visie te geven of je krijgt te horen: “Het moskee bestuur komt met een voorstel, denk er maar over na, enz. enz.” Het staat dus al vast! Het is toch triest dat vele bewoners niet meer naar de voorlichtingsavonden zijn gekomen omdat zij denken “Ach het heeft toch geen zin, Hatenboer heeft het toch al beklonken met het Moskeebestuur, naar ons luistert hij niet. Bij de vorige vergadering was er niet eens de mogelijkheid om in discussie te gaan”. 
Zo voelden de bewoners zich niet gehoord en gauw weggestuurd. Bij de eerste geluidstest werd iedereen overdonderd door het volume van het “gehuil” en bij de tweede geluidstest was iedereen terecht verbolgen bij het nauwelijks te horen geluid. Hoezo geluidsboxen eerst op Vliegbasis Twente uittesten? Wat is hiervan de nut? De boxen anders afstellen?? Heel duidelijk blijkt dat de heer Hatenboer zich vast wil houden aan de uitslagen van deze schijnvertoning. Opvallend was het dat onze held Hatenboer de TV-verslaggever op een veilige afstand achter het Diekman gebouwen te woord stond met een hoop bla, bla. Uit de derde en laatste test bleek overduidelijk dat 63dB nog te hard is op de gevel van het eerste huis. 
De heer Hatenboer beweert het ene en het Moskeebestuur beweert weer anders. Geen wonder dat een Raadslid van Hengelo zich afvroeg of de heer Hatenboer een dubbele agenda er op na houdt! Zodra hij zich minder gesteund voelt staat hij met een zielig verhaal in de krant en haalt er zelfs zijn zoon bij in het relaas. Een mooie tactiek. Zijn “showmaster” kwaliteiten hebben wij o.a. meegemaakt tijdens een bijeenkomst in Oost aan de Gronausestraat, ontmoetingsavond met de Burgemeester. Een geweldige show gaf hij ook op het Stadhuis toen bewoners vragen konden stellen aan tafels die elk een bepaald thema hadden, maar toppunt van ergernis was toen hij aan het einde van de inspreekavond (9 febr.) op het Stadhuis door de voorzitter gevraagd werd te spreken: veel gezwets zonder inhoud behalve hoe goed hij de procedures gevolgd had! Hij is zijn roeping misgelopen, hij had beter quiz-master of presentator kunnen worden. Misschien heeft TV-Oost wel een plek voor hem. Wel moet ik zeggen dat de heer Hatenboer goed handelde toen het even uit de hand dreigde te lopen met de emoties van één van de toehoorders. 
Met betrekking tot de Moskee, het gebouw zelf, lees ik tegenstrijdigheden in de Kadernota. 
Hierin staat: “Hierbij wordt ruimte gemaakt voor uitwerking van het ontwerp, en, waar stedenbouwkundig acceptabel, ruimte voor beperkte uitbreiding van het gebouw in de toekomst.” En verderop staat: “De uiteindelijke toegestane bouwmassa is kleiner dan die in het huidige bestemmingsplan is toegestaan. De twee toegestane hoogteaccenten van 25 meter zijn hoger dan de huidige toegestane maximale bouwhoogte van 20 meter, maar dit wordt gecompenseerd door het verdwijnen van bouwvlakken die in het nieuwe bestemmingsplan niet meer bebouwd mogen worden”. Wat is het nu??
WIE GEEN CONCESSIES WIL DOEN IS HET MOSKEEBESTUUR !!

Bij de presentatie in 2013 werd gezegd dat de Azan waarschijnlijk niet te horen zou zijn want dat werd bij de huidige twee moskeeën ook niet gedaan en het was niet een vereiste. Bijna een jaar later hoorde je dat zij de “wens” hadden om toch extern de Azan te laten luiden en wel op de vrijdag. Later werd dit opgeschroefd tot 7x per week! Worden wij nu in de maling genomen?? Daarna doen ze voor alsof ZIJ een concessie doen en schroeven dit terug naar 3x per week en tot slot komt de Gemeente met hen overeen dat zij hun wens, om dit nu, “ als concessie” 1x/wk te laten klinken, ingewilligd krijgen, en, let wel, op 63 dB! 
Het blijkt al, net zoals één van de sprekers in het Stadhuis op 9 februari j.l. zei: “Als je ze een vinger geeft, nemen ze niet alleen de hand, maar trekken ze de hele arm naar binnen!” Zij willen absoluut geen concessies doen en dit blijkt al uit het feit dat zij géén geld uit willen geven aan kleinere geluidsboxen, waardoor het geluid alleen op eigen terrein te horen is, maar ze willen wèl een extra verhoging (lees minaret) en een verhoogde koepel (Waarvoor? Was die van het oorspronkelijke ontwerp niet hoog genoeg?). 
Als het Moskeebestuur beweert al ruim 40 jaar in Nederland “ingeburgerd” te zijn, dan moeten zij beseffen dat zij vanuit een Islamitisch land naar een multicultureel land verhuisd zijn waar iedereen gerespecteerd dient te worden! Zij hebben al die jaren “Allah aanbidden” nooit een externe Azan gehad, dus waarom moet dat nu ineens wel. Volgens hun eigen woorden beweren zij “Zo min mogelijk tot overlast te zijn”. Waarom willen zij dan de grootste of één na grootste moskee van heel Nederland op deze plek bouwen waar er te weinig parkeerplaats is! Er is al geïnsinueerd dat bij de omliggende bedrijven geparkeerd kan worden. Willen deze bedrijven dit als zij deze parkeerplaatsen hard nodig hebben voor hun eigen klanten? Het is maar afwachten of ze toestemming hiervoor geven! 
Dat Prof. Nico Landman zijn uitleg geeft is prima maar het is wel ZIJN interpretatie. De Azan is pas met een kerkklok te vergelijken als het alleen een geluid zou zijn. Maar een tekst, die uitgekraamd wordt in een niet te verstane taal is discriminerend en is alleen te vergelijken met een kerk, die door een geluidsinstallatie God gaat aanprijzen in een in het Latijns gezongen hymne. Hier zit ook niemand op te wachten. De Azan is géén oproep maar hun belijdenis en dit hoeven wij niet opgedrongen te krijgen! Dit stoort de privésfeer van iedereen! Laat het Gemeentebestuur het lef hebben om anders te denken in plaats van zich veilig te gaan verschuilen achter de “visies” van diverse instanties of zich eventueel te gaan conformeren aan andere Gemeenten. 
Ik vind dit te gemakzuchtig en laf. 
Waarom moeten wij in ons multiculturele Nederland ineens overspoeld gaan worden door een Islamitisch geluid? Democratie is ver te zoeken. Door hun zin zo door te drammen creëert het Moskeebestuur juist in onze samenleving groepen als de DSDA, ze zaaien daarom tweedracht en dit drijft juist een wig in onze samenleving, maakt het ook dat gefrustreerde mensen een molotovcocktail naar een gebouw smijten. Dat deze, niet goed te keuren gebeurtenis, meteen als een “terroristische aanslag” gezien wordt, is ver overtrokken! De Gemeente zou artikel 8 kunnen gebruiken: ter voorkomen van wanordelijkheden. Dus géén Azan! Neem in plaat hiervan een bel. Dit zou beter zijn! 
Zij hebben al jaren 2 moskeeën en krijgen nu de kans om een prachtige nieuwe te bouwen, die wel erg groot is voor deze gemeenschap maar die wel geaccepteerd wordt door de bewoners van Enschede. In plaats van blij te zijn dat ze dit mogen in een niet Islamitische land, willen ze alleen maar meer, meer, meer. Als je verhuist naar een ander land dan heb je je aan te passen aan dat land (Abutaleb: anders hoepel je maar op) maar het moet toch niet zo zijn dat het gastland zich in allerlei bochten moet wringen om het de immigrant naar zijn zin te maken en de sfeer door hen te laten bepalen! Om de Burgemeester te citeren “Hoe lang wonen er al moslims in onze stad? Bijna 60 jaar. Hoeveel nationaliteiten wonen er in Enschede?” En dat dit nooit een probleem was is omdat deze moslims opgingen in onze multiculturele samenleving maar nu willen zij zich er bovenuit verheffen door een Islamitische sfeer te kweken en DAT is nu het probleem! 
Vrijheid van Godsdienstuiting hebben wij, maar er wordt ook gehamerd op wederzijds respect naar anderen toe en bovendien is het in het openbaar uitroepen van de Azan een regelrechte aantasting van onze privésfeer en dit kan ondersteund worden door Artikel 10 van ons Wetboek dat “Ieder heeft het recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” De sirene op de eerste maandag van de maand is voor onze veiligheid, de kerkklokken behoren eeuwenlang tot onze cultuur en ze zijn bovendien “neutraal” maar nogmaals, de Azan is een aantasting van de privésfeer! 
Als ik weer onze Burgemeester mag citeren: “De vrijheid van meningsuiting waarmee wordt geschermd, die houdt op als de gelijkheid van een ander niet wordt gerespecteerd.” Door de Azan te laten klinken houdt de gelijkheid van alle godsdiensten op! Waarom moeten wij dan een “nostalgische wens” van het Moskeebestuur laten prevaleren boven de privésfeer van alle overige Nederlanders? Ook wil de Burgemeester “Blijven vertellen dat wie daar een einde aan maakt eigenlijk zegt: ik ben meer gelijk dan een ander”. Is een Moslim meer dan een ander? Moeten zij meer beschermd worden dan een ander: NEE. Zij zijn hopelijk Nederlanders en iedere Nederlander dient beschermd te worden! 
Uit de houding van het Moskeebestuur blijkt dat zij géén respect voor ons hebben, sommige van hen noemen ons “Kafir”, ik denk dat niet wij maar ZIJ Kafir = ketters zijn zoals zij hun Godsdienstige dominantie willen doorvoeren. Het stelt ons Nederlanders, die hen ruim 40 jaar geleden met open armen hebben ontvangen, zéér teleur. Ik vind het voor de goedwillende Turken onder hen, almede onze persoonlijke Turkse vrienden, jammer dat ik dit zo moet zeggen en vraag hun vergeving en begrip hiervoor. 
<Bewoner Kuipersdijk, naam bij redactie bekend>

1 opmerking:

  1. Prima verwoord,maar het stuk van onze Burgemeester hedenmorgen(22/3)in Twents dagblad Tubantia schiet mij wel in het verkeerde keelgat.Hoe kun je langs democratische weg mensen aansporen toch vooral niet tegen de grondwet te stemmen.Zijn wij al zo diep gezonken,deze man is volkomen de weg kwijt.Het kan ook niet anders dan dat Hatenboer hier ook weer de hand in heeft.

    BeantwoordenVerwijderen