woensdag 16 maart 2016

Stadsdeelcommissie Oost 22 maart 2016: Kadernota "Moskee met verenigingsgebouw"

De gemeenteraad van Enschede heeft in 2013 onder voorwaarden ingestemd met de verkoop van een kavel voor een nieuwe moskee met verenigingsgebouw te bouwen op de hoek van de Wethouder Beversstraat en de Kuipersdijk.

Het college kreeg de opdracht een aantal onderwerpen nader uit te werken of te onderzoeken. Het ging daarbij om: (1) de financiering van de bouw; (2) het ontwerp; (3) de verkeersafwikkeling en parkeren; (4) het geluid en (5) de overige (onderschikte) functies.

Hiertoe is een zogenaamde kadernotitie opgesteld. In deze kadernotitie zijn deze onderwerpen, met uitzondering van de financiering, uitgewerkt. Na instemming van de raad kan de koopovereenkomst worden afgesloten en worden gestart met de bestemmingsplanprocedure en beeldkwaliteitskader. Over de financiering wordt de raad apart en vertrouwelijk geïnformeerd.

U kunt deze kadernotitie, inclusief alle bijlagen, hier vinden.

In stadsdeelcommissie Oost d.d. 22 maart 2016, welke plaatsvindt op het stadhuis, zal deze kadernotitie worden besproken. Dit is tevens uw laatste kans om in te spreken en commentaar te leveren op de kadernotitie alvorens deze in de officiële raadsvergadering van 18 april 2016 zal worden behandeld. De werkgroep wil u aanmoedigen om juist in dit stadium gebruik te maken van uw inspreekrecht!

U dient uw spreektijd aan te vragen op uiterst 21 maart voor 13:00 via n.vanproosdij@enschede.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten