woensdag 13 april 2016

Advies van de wijkraad Zuid-Oost aan de gemeenteraad omtrent wijziging bestemmingsplan kavel TCC


Afgelopen week heeft de wijkraad Zuid-Oost een officieel advies gegeven aan de gemeenteraad inzake het Turks Cultureel Centrum. Daarin heeft zij ook een compromis voorstel gedaan als reactie op het compromisvoorstel vanuit de gemeente/moskee.


Voorstel 
Om beweging in het proces te krijgen wil de wijkraad een voorstel doen omtrent de oproep tot gebed. Dit voorstel is tot stand gekomen zonder andere buurtbewoners dan de werkgroep Kuipersdijk daarover gehoord te hebben en zonder wetenschappelijke onderbouwing. Het is de bedoeling om partijen over iets te laten praten en om de haalbaarheid te onderzoeken.

Afgaande op de omschrijvingen in de tabel op de bijlage bij deze brief zal het omgevingsgeluid op de Kuipersdijk zelf gemiddeld rond de 50dB liggen, en waarschijnlijk in de tuinen achter de woonhuizen iets lager. Rond die niveaus zou een oproep niet te onderscheiden zijn van omgevingsgeluid voor de omwonenden. Een verlaging tot rond de 45dB-50dB is een verlaging van 10dB. Doorgeredeneerd zou dit een verlaging van het bronvolume van 10dB vereisen. Dit resulteert in een bronvolume van ongeveer 70dB, en dat is nagenoeg gelijk aan de 70dB die hierboven werd genoemd.

Conclusie en aanbeveling
We vragen de partijen zich een oordeel te vormen over het voorstel. Mochten de partijen er niet uit komen dan is het advies van de wijkraad Zuid-Oost Enschede aan de gemeenteraad om de wijziging van het bestemmingsplan niet te accorderen. Dit advies is gebaseerd op de meningen van honderden omwonenden en de indruk die het bestuur van de wijkraad heeft overgehouden over de onderhandelingen en besprekingen in de afgelopen periode. 

U kunt het volledige advies hier vinden.

2 opmerkingen:

  1. Graag wil ik nog aan alle raadsleden meegeven voordat ze 'ja stemmen voor de bouw de van de Moskee."DENK",goed na voordat U hier mee instemt.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Tot vervelens toe wil ik hier op inhaken. Buiten de decibellen om, gaat het ons vooral om de tekst en inhoud van de gebedsoproep. Wij willen niet geindoctrineerd worden door welk geloof dan ook, doe het lekker achter de voordeur, daar ben ik 100% voor en velen met mij.

    geloof

    BeantwoordenVerwijderen