woensdag 13 april 2016

Reactie moskee op voorstel wijkraad

Vandaag heeft de bouwcommissie van de te bouwen moskee een reactie gegeven op de brief van de wijkraad Zuid-Oost met het advies inzake het Turks Cultureel Centrum en het compromis voorstel voor het oproep tot gebed.

De bouwcommissie is het niet eens met de optekening van het proces door de wijkraad en geeft aan zich niet te herkennen in de opmerking dat zij de wijkraad en de werkgroep Kuipersdijk niet als een serieuze partner hebben gezien.

Zij geeft aan dat er door de inzet van de wijkraad en de werkgroep Kuipersdijk wel degelijk aanpassingen zijn gedaan. Zij noemen een modern en passend ontwerp, de beperking van de omvang van de bouw, de beperking van de detailhandel, het vereiste/de zekerheid van een minimaal aantal parkeerplaatsen, het voornemen c.q. de toezegging van de gemeente tot een duurzame oplossing voor het parkeren in de wijk, het beperken van de oproep tot gebed, etc...


Inzake de oproep tot gebed houdt de bouwcommissie vast aan het eerder gedane compromisvoorstel, bestaande uit 1 keer op vrijdagmiddag en dan volledig versterkt of drie keer op vrijdag, zaterdag en zondag met een geluidsreducerende technische oplossing in de vorm van speciale boxen.

De moskee heeft eerder aangegeven niet voor slechts eenmaal per week te willen investeren in de geluidsreducerende technische oplossing. Ondanks dat er vanuit verschillende partijen (gemeente en de wijkraad, ...) is aangeven dat men de kosten voor de geluidsreducerende technische oplossing wel zou willen dragen als dit tot meer draagvlak en een compromis leidt, blijft de bouwcommissie vast houden aan hun compromis voorstel.

De bouwcommissie geeft aan dat de buurt uit deze opties kan kiezen en geeft aan het compromisvoorstel vanuit de wijkraad naast zich neer leggen.

U kunt de volledige reactie hier lezen.

1 opmerking: